30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG, 4 Şirketin Petrol Faaliyetleri İle İlgili 2 Karar Çıkardı

ANKARA (Enerji Portalı) – MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından 31211 sayılı Resmi Gazete’de 4 şirket adına 2 karar yayımlandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından çıkarılan Petrol Hakkında Müteallik Karar’lar farklı 4 şirket hakkında 31211 sayılı resmi gazetede duyuruldu. Kararların ilgili olduğu şirketler:

>> Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation
>> Corporate Resources B.V.

>> Valeura Energy (Netherlands) B.V.
>> Pinnacle Turkey Inc.

1. PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 24.07.2020
Karar No: 7462

DEVREDEN VE LEHİNE HAK TESİS EDİLEN ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI :
1)Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation
2)Corporate Resources B.V.


• MERKEZ ADRESLER :

1)Sea Meadow House PO Box 173 Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
2)Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda


• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ :

1)İran Caddesi No:21/448 06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA
2) İran Caddesi No:21/448 06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

DEVRALAN VE ALEYHİNE TAKYİT KONULAN ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI :
1)Valeura Energy (Netherlands) B.V.
2)Pinnacle Turkey Inc.

• MERKEZ ADRESLERİ :
1)Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam The Netherlands
2)Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town VG1110 Tortola British Virgin Islands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ :
1)İran Caddesi No:21/448 06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA
2)Çukurambar Mah. 1480 sok. No:2 Besa Kule B Blok D:54 Çankaya/ ANKARA

• PETROL HAKKININ MAHİYETİ :
ARİ/TGT-PIN-CBV/3659,İR/TGT-PIN CBV/ 2926 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/5122 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatlarında Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation’un her bir ruhsattaki %41,5’er hissesinin tamamının ve Corporate Resources B.V.’nin %40’ar hissesinden %21,5’er hissesinin Valeura Energy Netherlands B.V.’ye ve %18,5’er hissesinin Pinnacle Turkey Inc.’e devredilmesine ve bu devirle birlikte yeni hak tesisinin tescil edilmesi.

• MÜRACAAT TARİHLERİ :
29.06.2020

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5), Pinnacle Turkey Inc. (%18,5) ve Corporate Resources B.V.’nin (%40) Tekirdağ il sınırları dahilinde müştereken sahip oldukları ARİ/TGT-PIN-CBV/3659, İR/TGT-PIN-CBV/2926 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/5122 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatlarında Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation her bir ruhsattaki

%41,5’er hissesinin tamamını ve Corporate Resources B.V. %40’ar hissesinden %21,5’er hissesini Valeura Energy Netherlands B.V.’ye, %18,5’er hissesini de Pinnacle Turkey Inc.’e devretmek, adı geçen şirketlerde yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki %41,5, %21,5 ve %18,5 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak, Bu devirle birlikte, evvelce 25.03.2020 tarih ve 7432 no.lu Petrol Hakkına Müteallik Karar ile Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. lehine bir hak ve Corporate Resources B.V. aleyhine bir takyit olarak 02.04.2020 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesi.

2. PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 24.07.2020
Karar No: 7463

DEVREDEN VE LEHİNE HAK TESİS EDİLEN ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI :
Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESLER :

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ :

İran Caddesi No:21/448 06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

DEVRALAN VE ALEYHİNE TAKYİT KONULAN ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI :
Valeura Energy (Netherlands) B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ :
Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam The Netherlands

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ :
İran Caddesi No:21/448 06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

• PETROL HAKKININ MAHİYETİ :
AR/CBV/K/F18-c ve AR/CBV/K/F19-d1, d4 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarında Corporate Resources B.V.’nin %100’er hissesinin tamamının Valeura Energy (Netherlands) B.V.’ye devredilmesi ve bu devirle birlikte yeni hak tesisinin tescil edilmesi.

• MÜRACAAT TARİHLERİ :
29.06.2020

KARAR:

Corporate Resources B.V. Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları dahilinde sahip olduğu AR/CBV/K/F18-c ve AR/CBV/K/F19-d1, d4 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarındaki %100’er hissesinin tamamını Valeura Energy (Netherlands) B.V.’ye devretmek, adı geçen Şirket de yukarıda belirtilen %100 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir