30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MAPEG 25 Uzman Yardımcısı Alacak!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurumlarından MAPEG, çeşitli bölümlerden mezun toplam 25 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alacağını bildirdi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’ne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8’inci ve 9’uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 25 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alınacak.

Alım yapılacak meslek dalları ise şöyle:

1) BAŞVURU ŞARTLARI

Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

2) SINAVA BAŞVURU

Başvurular, 20/11/2019 tarihinde başlayıp 06/12/2019 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Adayların;

 1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,
 2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. KPSS sonuç belgesi,

 ç)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak),
 • Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
 • Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için), ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi – 31 Ocak 2020 Cuma tarihleri arasında

Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 • Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda adayların;
 • Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin; 3213 sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
İlana ulaşmak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.