30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Maden İşletmelerinde 812 Milyon Ton Atık Oluştu!

ANKARA (Enerji Portalı) – TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2018 yıllı Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini ve 2016 yılı ile karşılaştırılmış tablosunu bugün resmi sitesinde yayımladı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından hazırlanan rapora göre: Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2018 yılında 249 milyon m3 su çekti. Çekilen suyun %51,2’si kuyudan, %22,3’ü deniz ve kaynaktan, %10,4’ü ocak içi sudan, %4’ü akarsudan, %3,7’si göl-göletten ve %8,4’ü diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından 161 milyon m3 atıksu deşarj edildi

Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen toplam 161 milyon matıksuyun %83,3’ü denize, göle veya akarsuya, %7,8’i atık barajına, %1,4’ü ocak içine, %1,2’si foseptiğe, %1’i araziye, %5,3’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Maden işletmeleri tarafından 14 milyon m3 atıksu arıtıldı

Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında toplam 14 milyon m3 atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %88,9’una fiziksel ya da kimyasal arıtma, %11,1’ine ise biyolojik arıtma uygulandı. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan 14 milyon matıksuyun %54,2’si deşarj edildi, %45,8’i ise işletme içinde yeniden kullanıldı.

Maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/pasa hariç 17 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde oluşan 812 milyon ton atığın %99,9’unu mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise %97,9’unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın %71,2’si pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, %26,2’si ocak içine geri dolduruldu, %2,6’sı ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.

Tablo: Maden işletmeleri su, atıksu ve atık göstergeleri, 2016, 2018

 2016 2018
Maden işletmesi (Faal ocak) sayısı3.810 3.865
Çekilen su miktarı (Bin m3)240.974 248.889
Kaynak
Göl/gölet 8.089 9.182
Akarsu 9.830 10.056
Kuyu 131.224 127.497
Deniz
Ocak içi su 13.077 25.774
Baraj, yağmur suyu, tanker, şehir şebekesi vb. 23.642 20.783
Deşarj edilen atıksu miktarı (Bin m3) 141.700 160.518
Deniz/göl/akarsu 133.627
Arazi 1.548
Atık barajı 13.433 12.546
Foseptik 2.248 1.995
Ocak içi 2.332 2.255
Kuru dere yatağı, şehir kanalizasyonu, işyeri sahasında sulama vb. 7.459 8.546
Atıksu arıtma tesisi sayısı  177  194
Fiziksel/kimyasal  111  110
Biyolojik  66  84
Atıksu arıtma tesisi kapasitesi (Bin m3/yıl)  26.863 40.968
Fiziksel/kimyasal 24.954 38.661
Biyolojik 1.910 2.308
Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarı (Bin m3) 10.646 13.570
Fiziksel/kimyasal 9.405 12.063
Biyolojik 1.241 1.507
Toplam atık miktarı (Ton)811.055.539 812.098.193
Toplam tehlikeli atık miktarı11.176.581
    Tehlikeli mineral atık miktarı11.164.125
Toplam tehlikesiz atık miktarı800.921.612
    Tehlikesiz mineral atık miktarı805.845.482800.373.504
        Dekapaj malzemesi/pasa miktarı801.864.134794.711.164
Bertaraf ve geri kazanım yöntemine göre atık miktarı (Ton)
Tesis bünyesinde geri kazanılan  60  43
Satılan/lisanslı firmalara gönderilen3.321.7175.973.124
Maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanılan60.297.74014.462.144
Yakma tesisine gönderilen   524 1.329
Ocak içi dökümü129.059.780212.388.465
Pasa sahası/atık barajı/düzenli depolama sahasına gönderilen617.197.117578.186.115
Boş araziye atılan 994.694 381.118
Belediyenin gösterdigi alanda depolama, işyerinde belirli bir yerde geçici depolama, belediye çöplüğünde depolama vb. 183.907 705.855

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.