Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu Aşağıda Yeralmaktadır.

Ek-1

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Bilgileri
Adı-Soyadı/Ünvanı  
Adresi  
Telefonu  
Faks Numarası  
E-Posta Adresi  
T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası  
Banka Hesap Numarası  
 
Adresi  
Coğrafi Koordinatları (UTM 6-ED50)  
Kurulu Gücü  
Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih  
Sistem Kullanımına Başlaması İçin Öngörülen Tarih  
Türü / Kullanılan Kaynak  
Bağlantı Şekli o AG Tek Faz o AG Üç Faz o YG
Bağlantı Transformatörü Bilgileri  
Diğer Bilgiler
Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
Adı-Soyadı/Ünvanı İmza Tarih