30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Lisanssız Elektrik Üretim Sektörüne Yönelik Önemli Değişiklikler Yapıldı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde 9 Mayıs 2021’de yapılan değişiklik ile lisanssız güneşe enerjisi yatırımları önündeki birçok sınırın kalktığını söylerken, değişikliğin sektörde ciddi anlamda hareketlendireceğini kaydetti.

Resmî Gazete’nin 9 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ağırlığını güneş enerjisi yatırımlarının oluşturduğu lisanssız elektrik üretim sektörüne yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeyi değerlendiren Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan,  GENSED görüşü olarak sundukları ve sürekli lobisini yaptıkları 5.1.h bağlantı şeklinin de yayınlanan düzenleme içinde yer almasını güneş enerjisi sektörü açısından oldukça önemli bir gelişme olarak gördüklerini vurguladı.

Hakan Erkan kısaca 5.1.h. bağlantı şekli olarak adlandırılan, ilgili düzenlemenin 5’inci maddesinin, birinci fırkasının h bendinde yapılan değişiklik ile güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşabilmesi adına yeni birçok sınırlamanın kaldırıldığına dikkat çekti.

Lisanssız elektrik üretimleri için sağlanan olanaklar:

Değişikliğin Türkiye güneş enerjisi sektörünün gelişmesinde itici güç oynamış olan lisanssız elektrik üretim sektörünü ciddi anlamda hareketlendireceğini de ifade eden GENSED Genel Sekreteri Erkan değişiklik sayesinde lisanssız elektrik üretimleri için sağlanan olanakları şu şekilde sıraladı;

 • Kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketim sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek,
 • Aynı dağıtım bölgesinde olmak şartı ile tüketim noktasından farklı yerlerde arazide üretim tesisi kurulabilecek,
 • İletim seviyesinden bağlı tüketim tesislerine kuracakları üretim tesisi için  iletimden veya  dağıtımdan bağlanma hakkı verilebilecek,
 • Aynı tüzel kişiliğe ait ve aynı tarife grubunda olan tüketim tesisleri sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurabilecek,
 • Aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlası enerji kendi tüketici tarife grubu üzerinden satılabilecek.

Yönetmelikte öne çıkan diğer değişiklikler:

Hakan Erkan, yönetmelikte öne çıkan diğer değişikliklere de dikkat çekerek bunlar hakkında da şu bilgileri verdi;

 • 30 Haziran 2021 sonrası devreye girecek tesislere Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek yerli katkı payı uygulanacak,
 • Gerçek ve tüzel kişilere, atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için sözleşme gücünü geçmemek şartıyla tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5.1.c kapsamında arazide kurulum imkanı tanındı,
 • 10 kW üzeri tesislere uzaktan sayaç okuma 50 kW üzeri tesislere Scada zorunluluğu getirildi,
 • 12 Mayıs 2019 sonrası çağrı mektubu almış lisanssız projelere kurulu güç artışına izin verilecek,
 • 12 Mayıs 2019 tarihinden önce çağrı mektubu almış 5.1.ç ve kurulu gücü 10 kW ve altında 5.1.c kapsamındaki saatlik bazda mahsuplaşan tesislere yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvurulmaları halinde  aylık mahsuplaşmaya geçebilmelerine imkan tanındı.
 • Görevli Tedarik Şirketlerinin ödemede temerrüde düşmesi halinde ilgili kanun kapsamında belirlenen gecikme zammı iki katı oranında uygulanacak.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan bununla birlikte yönetmelik taslağında 5.1.h kapsamında yer alan iletimden bağlanacak üretim tesislerine kurulu gücün %20 oranında bütünleşik depolama tesisi kurulması zorunluluğunun GENSED olarak da verdikleri görüşler doğrultusunda kaldırılmış olmasının da güneş enerjisi sektörü açısından olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.