30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Küresel Biyoenerji Enerji Üretimi 2017’de Yüzde 10 Arttı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Küresel biyoenerji enerji üretimi 2017 yılında yüzde 10 artarken, büyüme, önceki yıllara göre zayıf kaldı. Biyoenerji üretiminin önümüzdeki beş yıl içinde yılda sadece yüzde 6 oranında artması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Küresel biyoenerji enerji üretimi 2017 yılında yüzde 10 arttı. Bununla birlikte, büyüme önceki yıllara göre daha düşüktü ve biyoenerji üretiminin gelecek beş yıl içinde yılda sadece yüzde 6 oranında artması bekleniyor. Sektör, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 1100 TWh’nin üzerine üretime ulaşmak için iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor.

Avrupa tarihsel olarak biyoenerji yayılımının temel kaynağı iken, Asya pazarlarının gelecekteki genişlemeyi sürmesi bekleniyor. Japonya ve Kore’de, biyoenerji elektrik üretimi 2015 yılından bu yana önemli ölçüde arttı. Bu, kömürle ortak çalışma ve özel biyokütle tesisleri için cömert destek ile gerçekleşti. Çin, biyoenerji kapasitesi için 13’üncü Beş Yıllık Plan hedefini artırdı ve 2017’de kömürle birlikte biyokütle işbirliğini artırmak için bir pilot program başlattı.

Çin, 13’üncü Beş Yıllık Planı’nda biyoenerji kapasitesi için hedefini arttırdı ve 2017’de kömürle birlikte biyokütle işbirliğini artırmak için bir pilot program başlattı.

Brezilya’da, yeni RenovaBio mevzuatının uzun vadede ulaştırma biyoyakıt üretimini artırması bekleniyor. Bu büyümenin, etanol üreticilerinin elektrik üreten kojenerasyon tesislerinde küspe tortuları kullanması nedeniyle biyoenerji güç üretimini artırması da öngörülüyor.

Bu olumlu eğilimlere rağmen, enerji sektöründe biyoenerjinin payını arttırmak, 2030 yılına kadar büyümeyi hızlandırmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle paralel ilerlemek için iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.