KOCAELİ (Enerji Portalı) – Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon Projesi sözleşmesi 7 Eylül 2019 tarihinde imzalandı. Bu proje ile sektörün ihtiyaç duyduğu personellerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokul’nun yürütücülüğünde Kocaeli Sanayi Odası’nın ortak olduğu projede iştirakçi firmalar; EKOSMART ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. LTD.ŞTİ., İzmit Atık ve Artıkları Arıtma ve Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ), Alternans Elektrik Güç Sistemleri Müh. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti,  SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. yer alıyor.

Söz konusu proje ile Doğu Marmara Bölgesinde Yenilebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların sanayi- üniversite ekseninde yenilikçi üretim sistemlerinde görev alabilecek, Ulusal Mesleki Yeterliliklere sahip nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdamının sağlanması amaçlanıyor.

“Bu proje ile sektörün talep ettiği yeni nitelikli işgücü sağlanmasının yanı sıra sektörde hali hazırda istihdam edilen işgücünün de niteliklerinin arttırılması sağlanacak.”

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR, proje ile hakkında şu bilgileri paylaştı:

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu İşgücü Geliştirme ve Mesleki Eğitim Koordinasyon (KOU-İGMEK) Kurulu ile Kocaeli bölgesinde nitelikli istihdam sayısını arttırmak hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında KOU-İGMEK kurulu oluşturularak üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. KOU-İGMEK aracılığıyla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü gereksinimleri belirlenecektir. Bu kapsamda MYO bünyesinde Alternatif Enerji Kaynakları Programı’na ait laboratuvarların güncel yenilenebilir enerji teknolojilerine uygun donanım ve ekipmanlarla geliştirilmesi, ders müfredatının oluşturulması ve öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimi İME ile verilen mesleki ve teknik eğitimin sektörün gereksinimlerine uygun niteliklerde olması sağlanacaktır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler işletmede meslek eğitimi gördüğü iştirakçi firmalarda istihdamı gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda işletmelerden gelecek eğitim talepleri, MYO bünyesinde oluşturulacak laboratuvar imkanları ve kurulacak tesis aracılığıyla karşılanacaktır.

Sonuç olarak, sektörün talep ettiği yeni nitelikli işgücü sağlanmasının yanı sıra sektörde hali hazırda istihdam edilen işgücünün de niteliklerinin arttırılması sağlanacaktır. Bu projenin sürdürülebilirliği için MYO nun öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası KSO ve sektör temsilcilerinin katılımları ile oluşturulacak olan KOU-İGMEK Kurulu; işletmeler ve M.Y.O. arasındaki ilişkilerin sürekliliğini sağlarken, proje süresince ve sonrasında uygulamalı staj eğitimlerinin ve istihdam taleplerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yenilenebilir enerji sektöründe değişen koşullara M.Y.O nun hızlı adaptasyonunu sağlayacak ve üniversite-sanayi işbirliğini sürekli kılacaktır.

“Gerçekleştirilecek eğitim yönteminin üniversite ve işletme olmak üzere iki boyutu bulunyor.”

Proje ile yenilikçi teknolojiler ve eğitim yöntemleriyle entegre edilmiş, Üniversite-Sektör İşbirliği temelli eğitim modeli geliştirileceğini belirten Prof.Dr. Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim yönteminin üniversite ve işletme olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. İlk olarak; KOU-İGMEK tarafından sektörün ihtiyaçlarına göre eğitim programında yer alan seçmeli dersler revize edilecektir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin güncel teknolojilere dayılı olarak güçlendirilmesi amacıyla; MYO bünyesindeki 2 laboratuvar yenilikçi teknolojileri içeren eğitim setleri ile donatılacaktır. Ayrıca kurulacak yenilenebilir enerji tesisi ile Güneş enerjisi tesisi uygulamalı eğitim imkanı sunulacaktır.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.