30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Koronavirüs Sonrası Enerji Sektöründe Oluşacak Fırsatlar

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından “COVID-19 sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar” raporu yayımlandı.

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından yayımlanan “COVID-19 sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar” raporda şu konular incelendi:

  1. COVID-19 virüsü, küresel ekonomi ve finans sektöründeki gelişmeler
  2. Enerji piyasalarında yaşanan değişim
  3. İklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel iyileşmenin COVID-19 ile ilişkisi
  4. COVID-19’un enerji sektörüne getirdiği riskler
  5. Enerji dönüşümünün COVID-19 sonrası Türkiye’ye getireceği fırsatlar
  6. Sonraki adımlar – COVID 19 sonrası ekonomi kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası olarak enerji dönüşümü

Bu raporda değerlendirilen konulardan yola çıkarak durgunluk gösteren ekonomiyi enerji sektörü açısından ivme kazandıracak alanlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1-3 alanlar

1. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinin ötesinde, 11. Kalkınma Planı ile tutarlı ve 2030 yılına uzanan orta vadeli enerji dönüşümü hedef ve strateji planını ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarıyla istişare ederek ortaya koyması

2. Talep tarafında enerji verimliliği yatırımlarının hem elektrik hem de elektrik dışı sektörlerde yeni mevzuat ve iş modellerinin geliştirilmesiyle birlikte uygulanmasının sürdürülmesi

3. Yeşil teşvik paketleri ve emisyon azaltıcı projelere finansman sağlayabilecek yeni finansman araçları ve modelleriyle enerji dönüşümünün hızlanması, planlanan yenilenebilir enerji önlisans ve mini YEKA ihalelerinin gerçekleştirilmesi, başlamış olan yenilenebilir enerji projelerinin bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmesi ve ekonomik durgunluk nedeniyle gecikmesi muhtemel projelerin bitirilmesi için ek süre tanınması

4-6 alanlar

4. Yatırımların etkili bir şekilde ve en düşük maliyetle hayata geçirilmesi için yeni YEKDEM’in bir an önce tanımlanması, kurumsal satış anlaşmaları ve yeşil enerji sertifikaları gibi iş modellerini hayata geçirecek düzenlemelerin nihai haline getirilip uygulanmaya başlanması

5. İnşaat sektöründeki hareketlenmeyle bütünleşmiş, binalarda enerji verimliliği potansiyelinin dağıtık enerjiyle birlikte en üst düzeyde kullanılması, dağıtık enerji ve değer zincirinin getirdiği yeni istihdam ve toplumu kapsayıcı fırsatlarından yararlanılması

6. Enerji dönüşümündeki gelişmeler ve ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde iletim/dağıtım şebekesi altyapılarının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların, depolama gibi kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirilip elektrik piyasası ve elektrik tarife yapısında iyileştirmeler yapılarak, elektrik sistemine esneklik sağlayacak şekilde hayata geçirilmesi

7-9 alanlar

7. Enerji dönüşümü için gerekli olacak ekipmanların tedarik güvenliğini sağlayacak, aynı zamanda en verimli, yenilikçi ve düşük maliyetli ekipmanların ve bunların kullanımını destekleyecek yerli üretim teşviklerinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme projeleri için enerji sektörüne sağlanan sübvansiyonların ve desteklerin enerji dönüşümünü destekleyecek alanlara kaydırılarak dengeli bir şekilde paylaştırılması

8. Etkin ve verimli ulaşım altyapısı geliştirilmesi kapsamında yerli elektrikli aracın hayata geçirilmesi, elektrikli araç satışlarında yakalanan ivmenin hızlandırılması ve şarj altyapısı tahsisinin en optimum bölgelerde, şebekeye zarar vermeyecek şekilde araç piyasasıyla paralel geliştirilmesi

9. Türkiye’nin küresel rekabetçiliğini ve ihracatını olumsuz etkileyebilecek karbon ve diğer benzeri vergilerin etkilerini en aza indirebilmek adına sanayi üretiminin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu teknolojilerle karbonsuzlaşmasına öncelik verilmesi

“COVID-19 sonrası Türkiye Ekonomisinin Canlanması ve İyileşmesi için Enerji Dönüşümünün Sunduğu Fırsatlar” raporuna aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.enerjiportali.com/covid-19-sonrasi-enerji-donusumunun-sundugu-firsatlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.