30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen UNİKOP Enerji Çalıştayı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Karaman Valisi Fahri Meral, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Akif Kaya, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, UNİKOP üniversitelerinin temsilcileri, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan UNİKOP Enerji Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, ilkin tarım ve sulama projesi olarak hayata geçirilen KOP’un, şu an kalkınma, eğitim, turizm gibi pek çok alanda faaliyet yürütmekte olduğunu belirterek, “Çalıştayımızın ana konusu olan enerji, ekonomik refahın sağlanması için vazgeçilmez bir faktördür. Enerji ve çevre konuları birbiriyle yakından ilgilidir. Önde gelen ekonomiler, yeşil enerji dediğimiz çevreye duyarlı enerji politikalarına önem vermektedirler. KOP Bölgemiz ve ülkemiz, yeşil enerji açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisi açısından bu potansiyelin açığa çıkarılması ekonomimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Etkin bir enerji politikası için etkin bir enerji teknolojisi politikası da bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. Son 10 yıllık süreçte 460 milyar dolarlık bir kaynak, enerji bağımlılığı nedeniyle dış ülkelere transfer edilmiştir. Bu anlamda enerji maliyetlerinin olumsuz etkilerini minimize etmek zorundayız” dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, KOP Bölgesinin, enerji kaynakları ve enerji çeşitliliği bakımından ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Bölgemizin enerji potansiyelinin, mevcut durumdan çok daha yüksek olduğu aşikârdır. Bu nedenle gerek enerji potansiyelimizin açığa çıkarılması, gerek enerji kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması, her şeyden önemlisi de bilim camiasının sektörle buluşarak örnek çalışmalara imza atması çalıştayımızın temel hedeflerindendir. UNİKOP Enerji Çalıştayı’nın konuya bilimsel bir perspektif kazandırarak bölgemiz ve ülkemiz adına önemli veriler ortaya koyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın oturumlarına geçildi. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ercan Oktay’ın yaptığı ‘Enerji ve Çevre’ konulu ilk oturumda “Enerji-Çevre İlişkisi: Bioyakıtlar, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Katı Atıkların Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği, Bio Enerjide Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliği” konularında sunumlar yapıldı.
Oturum başkanlığını Doç. Dr. Cem Tozlu’nun yaptığı ‘Enerji Sistemleri’ konulu ikinci oturumda ise “Nükleer Enerji Sektörüne Genel Bir Bakış ve Yeni Nesil Nükleer Enerji Teknolojileri, Buharlaşmalı Soğutucuların Konya İklimi İçin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Enerji Verimliliği İçin Koyun Yününün Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanımı ve Bu Sayede KOP Bölgesi İçin Beklenen Ekonomik Faydalar, Energy Analysis Based on Comparison of Conventional Cycle and Organic Rankine Cycle Designed with R134a, Fotovoltaik Teknolojide Yeni Bir Trend: Perovskite Güneş Hücreleri, Rüzgar Enerjisi Teknolojisindeki Gelişmeler: Dünya ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyelleri” konuları ele alındı.

Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen ‘Enerji Sistemleri’ konulu üçüncü oturumda ise “Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerjinin Gelişimi; Dünyada, Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji, Fotovoltaik Teknolojiler” konuşuldu. ‘Enerji ve Ekonomi’ konulu dördüncü oturumun başkanlığını ise Doç. Dr. M. Fatih Bilal Alodalı yaptı. Dördüncü oturumda “Türkiye’de Bölgesel Çalışmalar: GAP, DAP, DOKAP Ve KOP Eylem Planlarının Çevre ve Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İle Uyumunun Karşılaştırılması, Enerji Diplomasisi ve Türkiye, Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi, Elektrik Enerjisi Sektöründe Yapısal Reform Politikaları: Şili ve İngiltere Örneği, Konya-Ereğli’de Tarıma Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli” konuları ele alındı.

Prof. Dr. Ahmet Ay’ın oturum başkanlığını yaptığı günün son oturumunda ise “Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Ekonomi Üzerinde Etkisi, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Optimizasyon Modeli, Firma Maliyetleri İçerisinde Enerji Maliyetleri, Enerji Tüketimi ve Büyüme: KOP Bölgesi İlleri Üzerine Bir Analiz, Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” değerlendirildi.

Çalıştayda oturumların ardından genel bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirme toplantısında söz alan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, gün boyu süren oturumlarla verimli bir çalıştay sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Oturumlar neticesinde çevreye duyarlı enerjilere yatırımın artması ve gelecek nesillerin yaşam koşullarının daha iyi bir şekilde sağlanması, firma ve işletmelerin yeşil çevre bağlamında çevreye daha duyarlı olmaları için bir takım tedbirlerin alınması gerektiği ve geri dönüşüm atıklarının daha verimli değerlendirilmesine yönelik bir sonuç çıktı. Aynı zamanda UNİKOP üyesi üniversitelerin ortak çalışmalarla daha fazla teknoloji üretecek şekilde bilgi paylaşımı yapması gerektiği de ulaşılan sonuçlar arasında yer alıyor. Enerji ve ekonomi oturumlarında ise enerji kaynaklarının ekonomiye en uygun şekilde kazandırılarak enerji maliyetlerinin azaltılmasına vurgu yapıldı. Çalıştayımıza katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, plaket ve katılım belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

haberturk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.