30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Karabük Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi Alıyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Karabük Üniversitesi, farklı birimleri için 37 adet öğretim üyesi alacağını ilan etti.

27.20.2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de Karabük Üniversitesi Rektörüğü, farklı birimlere 37 adet öğretim üyesi alacağını duyurdu. Rektörlük, Makine Enerji Anabilim Dalı’na 1 adet Doktor Öğretim Üyesi alacağını da bildirdi.

Enerji Anabilim Dalı’ndaki kadroya “Termoelektrik jeneratör üretimi üzerine çalışma yapmış olmak” şartı aranıyor. Rektörlükten yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartlan taşımaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

 • İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimî statüde yapılacaktır.
 • İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat eden adayların Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak ” Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Adayların son başvuru tarihi mesai bitimini esas olarak başvurmalarını şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Zamanında kuruma ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Profesör, Doçent ve Meslek Yüksekokullarına alınacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir.
 • İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A- Profesör Başvuru Şartları

 • Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine ek olarak ; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfandan;
 • Başvuru Formu (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126613201832407.docx )
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 • Öğretim Üyeliğine Yüksektilme ve Atama Esaslarının (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126524201794956.pdf) “Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından 1 adet çıktı halinde doldurularak, dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir.
Dosya İçeriği;
 • Nüfus Cüzdanı Örneği ve 6 adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf
 • Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Dokotra ve Doçentlik Belgesi) (Aslı yada Aslı Gibidir örneği)
 • Özgeçmiş
 • Hizmet belgesi (Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Yabancı Dil Belgeleri
 • Bütün Yayın Özetleri
 • Bütün Akademik Yayınları ( bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri.)
Not:
 • Kurumda kalmak üzere yukarıdaki dosya içeriğine göre hazırlanmış tüm akademik çalışmaları içeren 1 adet dosya,
 • Bilim jürisine gönderilmek üzere (Kuruma verilen dosyanın dijitali) pdf formatında hazırlanacak ve 6 adet flaş bellek içerisinde Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

B- Doçent Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine ek olarak; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfandan;

 • Başvuru Formu (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126613201832407.docx )
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126524201794956.pdf) “Doçentlik Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından 1 adet çıktı halinde doldurularak, dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir.
Dosya İçeriği;
 • Nüfus Cüzdanı Örneği ve 6 adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf
 • Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (Aslı yada Aslı Gibidir örneği)
 • Özgeçmiş
 • Hizmet belgesi (Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Yabancı Dil Belgeleri
 • Bütün Yayın Özetleri
 • Bütün Akademik Yayınları ( bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri.)
Not:
 • Kurumda kalmak üzere yukarıdaki dosya içeriğine göre hazırlanmış tüm akademik çalışmaları içeren 1 adet dosya,
 • Bilim jürisine gönderilmek üzere (Kuruma verilen dosyanın dijitali) pdf formatında hazırlanacak ve 4 adet flaş bellek içerisinde Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

C- Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine ek olarak; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfandan;

 • Başvuru Formu (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126613201832451.docx )
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının (http://personel.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126524201794956.pdf ) “Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından 1 adet çıktı halinde doldurularak, dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir.
Dosya İçeriği;
 • Nüfus Cüzdanı Örneği ve 6 adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf
 • Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (Aslı yada Aslı Gibidir örneği)
 • Özgeçmiş
 • Hizmet belgesi (Kamuda Çalışanlar İçin)
 • Yabancı Dil Belgeleri
 • Bütün Yayın Özetleri
 • Bütün Akademik Yayınları ( bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri.)
Not:
 • Kurumda kalmak üzere yukarıdaki dosya içeriğine göre hazırlanmış tüm akademik çalışmaları içeren 1 adet dosya,
 • Bilim jürisine gönderilmek üzere (Kuruma verilen dosyanın dijitali) pdf formatında hazırlanacak ve 4 adet flaş bellek içerisinde teslim edilecektir. ( Meslek Yüksekokullarına alınacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir) “

İlanla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.