30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Karar!

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlandı.

Bugün yayımlanan 31220 sayılı Resmi Gazete’de 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlandı:

Ekli “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kararın amacı, kapsamı ve dayanağı:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir.
(2) Bu Karar, mülkiyeti kamuya ait olan ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma kararı ya da planı bulunmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

“Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.