30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 30982 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik maddeleri şu şekilde:

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı, 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (cc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“m) MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“cc) EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Elektrik veri setleri EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EPİAŞ, EÜAŞ, TEMSAN, ÇŞB, DSİ ve ilgili alt paydaşlar,

b) Doğalgaz veri setleri EPDK, BOTAŞ, TPAO, MAPEG ve ilgili alt paydaşlar,

c) Petrol veri setleri EPDK, MAPEG, TPAO ve ilgili alt paydaşlar,

ç) Kömür veri setleri MAPEG, TTK, TKİ, EÜAŞ ve ilgili alt paydaşlar,

d) Maden veri setleri MAPEG, MTA, ETİ MADEN ve ilgili alt paydaşlar,”

“f) Yenilenebilir enerji veri setleri EİGM, MTA ve ilgili alt paydaşlar,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen paydaşlar hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

TarihiSayısı
4/4/201428962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

TarihiSayısı
24/12/2014 29215

İlgili yönetmeliği okumak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.