30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Işık Kaynaklarının Tasarımları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ” yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugün çıkan 31560 sayılı Resmi Gazete’de “Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ” yayımladı. Tebliğin amaç, kapsam ve dayanağı ise şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ışık kaynaklarını ve ayrı kontrol donanımlarını kapsar. Bir içeren ürün içerisinde piyasaya arz edilen ışık kaynakları ve ayrı kontrol donanımlarını da kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Ek-III’ün 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen ışık kaynakları ve ayrı kontrol donanımlarına uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğin, Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen ışık kaynakları ve ayrı kontrol donanımları, sadece Ek-II’nin 3 üncü maddesinin (e) bendinin gerekliliklerine uyum sağlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.