30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Çıktı

ANKARA (Enerji Portalı) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugün çıkan 31560 sayılı Resmi Gazete’de “Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayımladı. Tebliğin amaç, kapsam ve dayanağı ise şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ayrı kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının veya içeren ürün içerisinde yer alan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ışık kaynaklarını ve içeren ürün içerisinde yer alan ışık kaynaklarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Ek- IV’ün 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen ışık kaynaklarına uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğin Ek-IV’ünün 4 üncü maddesinde belirtilen ışık kaynakları sadece bu Tebliğin Ek-V’inin 4 üncü maddesinde belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.