30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


IRENA: Yenilenebilir Enerjiye Geçiş GSYH’ı Yüzde 2,5 Artırabilir

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA), yenilenebilir enerjiye geçişi pek çok boyutuyla incelediği yeni raporunu yayımladı. Raporda, yenilenebilir enerjiye yönelmenin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ortaya koyuluyor.

Rapor, IRENA’nın sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlamak için teknoloji yollarını ve politika uygulamalarını inceleyen kapsamlı bir yol haritasını ortaya koyuyor. Raporda, yenilenebilir enerjinin yeni iş kolları açacağının beklenildiği ifade ediliyor.

Enerjideki dönüşümünün 2050 yılında, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) % 2,5; toplam istihdamı ise küresel ölçekte % 0,2 oranında artırması öngörülüyor. Aynı zamanda daha geniş sosyal ve çevresel faydalar sağlayacağının da altı çiziliyor.

Raporda, sağlık, sübvansiyon ve iklimle ilgili tasarrufların, 30 yıllık bir süre boyunca kümülatif olarak 160 trilyon dolar değerinde olacağı belirtiliyor. Bu nedenle, küresel enerji sistemini dönüştürmek için harcanan her doların, dışsallıkların nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak en az 3 dolar ve potansiyel olarak 7 dolardan fazla bir getiri sağlayacağı ifade ediliyor.

Rapora göre, iklim hedeflerine ulaşmak için, enerji kullanımına bağlı karbondioksit emisyonlarında mevcut oranlara kıyasla 2050 yılına kadar %70 oranında azaltım sağlanmalı.

“GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION” raporuna buradan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.