30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


IPA Kapsamındaki Fonların Etkin Kullanımı İçin Genelge Yayınlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/20 nolu genelgesi ile AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi’ne ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugün yayımlanan 30908 nolu Resmi Gazete’de Avrupa Birliği (AB)’nden Katılım Öncesi Yardım Aracı (Insturement for Pre-accession Assistance, IPA) kapsamında sağlanan fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirlemek ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla 2019/20 nolu genelge yürürlüğe sokuldu.

Söz konusu genelge ile Katılım Öncesi Yardım Aracının yönetimine ilişkin sorumlulukları bulunan kurumlar arasındaki işlemlerde işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

Genelgeye göre; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Türkiye’de sağlanan fonlar, komisyon kararı ile kabul edilen IPA-II Dönemi Endikatif Türkiye Strateji Belgesi (2014-2020) (Türkiye Strateji Belgesi)’nde yer alan politika alanları altından belirlenen öncelikli dokuz sektör için kullandırılacak.

Bahse konu olan politika alanları, öncelikli sektör ve alt sektörler ile bu sektör ve alt sektörlerde AB’den sağlanacak fonların kullandırılmasından sorumlu olacak kurumlar şu şekilde belirlendi:

Genelge’de AB’den sağlanacak fonların; AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Türkiye Stratejik Belgesi’nde belirlenmiş amaçlara uygun olarak Çevre ve İklim Eylemi, Ulaştırma, Rekabetçilik ve Yenilik ile Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar sektörleri için hazırlanan sektörel operasyonel programlar; Sivil Toplum, Yargı ve Temel Haklar, İçişleri, Enerji sektör/alt sektörleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınma sektörünün Kurumsal Kapasite Geliştirme alt sektörü için çok yıllı olarak hazırlanan sektör planlama belgeleri ile bunlara ilişkin olarak yıllık bazda hazırlanan eylem belgeleri; Kırsal Kalkınma Programı ve Sınır Ötesi İşbirliği Programı belgelerinde yer verilen strateji ve öncelikler çerçevesinde kullandırılacağı bildirildi.

Gengelde’de desteklenecek sektörlerin Çok Yıllı Program Otoritesi ve Yıllık Program Otoritesi kavramları ile belirtilen kurumlar tarafından idare edileceği belirtildi.

Çok Yıllı Program Otoritesi genelgede şu şekilde tanımlandı: Katılım Öncesi Yardım Aracı; Türkiye Stratejik Belgesi’nde yer alan Çevre ve İklim Eylemi, Ulaştırma, Rekabetçilik ve Yenilik, Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar ile Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki sektörlere ilişkin programların hazırlanması, ihale süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri ve programların raporlanması ile uygulama sürecinde sağlam mali yönetim ilkesi çerçevesinde harcamaların mevzuata ve usule uygunluğunu sağlamaktan sorumlu kurumlar.

Çok Yıllı Program Otoriteleri şu şekilde belirlendi:

Yıllık Program Otoritesi ise şu şekilde tarif edildi: Türkiye Strateji Belgesi’nde belirlenmiş olan amaçlara uygun olarak; Demokrasi ve Yönetişim, Sivil Toplum, Yargı, Temel Haklar, İçişleri ve Enerji sektör/alt sektörleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınma sektörünün Kurumsal Kapasite Geliştirme alt sektörü için hazırlanmış olan eylem belgelerinde tanımlanan önceliklere ilişkin olarak Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü’nün genel koordinasyonu altında, programların hazırlanmasından, teknik uygulamasından ve izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kurumlar ile uygulama birimi olarak görev yapacak olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde müteşekkil olarak belirlendi.

Yıllık Program Otoriteleri şu şekilde oluşturuldu:

Genelgeyi okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/10/Genelge-2019-20.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.