30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İlkokul Öğrencilerine Enerji Konulu Öykü ve Resim Yarışması

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, resmi sitesinde 2020-2021 Yılı Resim ve Öykü Yarışması başvurularının başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz katılımlı Resim ve Öykü Yarışması düzenliyor. Yarışmaya ilkokul düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. İki kategoriden de dereceye 3 kişi girecek ve toplamda 6 öğrenci ödüllendirilecek.

Dereceye giren 6 öğrenciye ödül olarak Dizüstü Bilgisayar verilecek. Yarışmanın ayrıntıları ise aşağıda yer alıyor.

Ödüllü Resim Yarışması amacı ve katılımla ilgili ayrıntılar:

Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1- (1) İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü resim yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım

MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına yapılır.
g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Ödüllü Resim Yarışması Esasları için tıklayınız.

Ödüllü Öykü Yarışması amacı ve katılımla ilgili ayrıntılar:

Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1- (1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım

MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3 – (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Ödüllü Öykü Yarışması Esasları için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.