30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İklimlendirme Sektör Raporu Yayımlandı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – TOBB İklimlendirme Meclisi, Türkiye İklimlendirme Sanayi Sektör Raporu’nu yayımladı.

Sektörel politika ve stratejilerin oluşturulması, geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa araştırmalarına ışık tutması amacıyla hazırlanan rapor, TOBB’un internet sitesinde erişime açıldı.

Rapor, sektörel yapılanma, sektörün ülke ekonomisindeki yeri ve dünyadaki durumuyla ilgili genel bilgilerle birlikte, sektörün geleceğine ilişkin öngörüler, hedefler ve stratejiler ile genel değerlendirme ve önerilere yer verilen 7 bölümden oluşuyor.

İklimlendirme sektörünün Türkiye’deki durumu ortaya konularak, iklimlendirme
sektörünün Türkiye sanayisine ve ekonomisine katkısının belirlenmeye çalışıldığı raporda, sektörün gelişimi ve sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler 14 madde olarak sıralandı.

Raporda, bölge planları ve mekansal strateji planlarının ortak proje ile yapılmasına
yönelik çalışmaların başlatılması, uzmanlaşmış şehirler oluşturularak yeni yatırım bölgelerinin belirlenmesi ve böylece yatırım yeri temininin kolaylaştırılması konusunda kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının faaliyetlerini bölgesel bazda tamamlaması amacıyla Kalkınma Ajansları ile işbirlikleri güçlendirilmesi yanında iş adamları ile gerekli temasın sağlanmasını teminen yerel STK, Ticaret ve Sanayi Odaları ile de işbirliği içinde olunması için gerekli tedbirlerin alınmasının önerildiği raporda, ara eleman sorunun çözümüne ilişkin şu görüşe yer verildi:

“Ara eleman açığının kapatılması için meslek liseleri, teknik liseler ve meslek yüksek okullarının ilgili sanayi sektörü ile yakın çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda, bir eğitim işbirliği platformu oluşturulmalıdır. Bu platformda, sektörel dernekler, üniversiteler, MEB ve ilgili diğer kurumlardan üyeler yer almalıdır. Meslek eğitimini cazip kılacak yeni araçlar, kamu tarafından tanımlanarak uygulanmalıdır. Ayrıca, işletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması istihdam ile ilgili yükümlülüklerini özenle yerine getiren
işverenler için ilave teşvik unsurlarının araştırılması, faydalı olacaktır.”

Raporda, sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli’nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere yönetmelik/genelge hazırlanması ve yayımlanması faydalı olacağı belirtilerek, sektörün imalatına dönük ürün gamlarının Türkiye’de “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı”nın güçlendirilmesi ve yurt dışında laboratuar deneyleri için döviz ödenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporun tümüne ulaşmak için tıklayınız…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.