30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İklim Kaynaklı Risklere Yenilenebilir Enerji Çözüm Oluyor

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, SHURASTAT 20. sayılı raporunda iklim değişikliği sonucu oluşan elektrik kesintilerine çözümler anlatılıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 28.02.2021 tarihinde yayımladığı SHURASTAT 20. sayılı raporunda şu sonuçları paylaştı:

İklim değişikliğinin neden olduğu ani hava değişimleri elektrik sistem güvenliğini etkiliyor. Hava sıcaklığında yaşanan aşırı dalgalanmalar bir yandan hızlı talep artışlarına diğer yandan elektrik santralleri ve doğal gaz iletim hatlarında arızalara yol açarak geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oluyor. İklim kaynaklı risklerin azaltılarak uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artması ve bütüncül planlama önem kazanıyor.

Not: Yuvarlağın rengi değişkenlerin sistem güvenliği üzerindeki olumlu / olumsuz etkilerini, boyutu ise etkinin büyüklüğünü göstermektedir. Eş zamanlı olağanüstü durumlar olağanüstü doğa olayları ile birlikte geniş çaplı elektrik üretim ve dağıtım kesintilerini kapsamaktadır.

Değişken yenilenebilir kaynaklarda, dağıtık enerjide ve dijitalleşmede artışın sistem güvenliği üzerinde çok yönlü etkileri bulunuyor. Yakıt temininden elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına tüm sistemin buna uygun şekilde planlanması önem taşıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın incelemesine göre…

15-16 Şubat 2021’de Texas’ta aşırı soğukların yol açtığı geniş çaplı elektrik kesintisi şebeke güvenliğini ve yenilenebilir enerjinin rolünü gündeme getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın incelemesine göre kesintinin ana nedenleri iklim dayanıklılığı kapsamında arz ve şebeke güvenliğine yönelik bütüncül planlama eksikliği olarak ön plana çıkıyor.

>> Doğal gaz üretiminin 20 civarı azalması ve doğal gaz iletim hatlarının donması
>> Doğal gaz santrallerinde kapasite kaybı: %39

>> Rüzgâr ekipmanlarının donması ve rüzgâr hızının mevsim normallerinin altına gerilemesi
>> Rüzgâr santrallerinde kapasite kaybı: %50

>> Kömür ve nükleer santrallerde soğutma suyu borularının donması
>> Kömür santrallerinde kapasite kaybı: %40
>> Nükleer santrallerde kapasite kaybı: %25

• Düşük yedek kapasite
• Sınırlı enterkonneksiyon
• Arz güvenliğini desteklemeyen piyasa yapısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.