30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İki Belediye, Güneş Enerjisi Santrali İşini İhale Edecek

YOZGAT (Enerji Portalı) – Sorgun Belediyesi ve Aralık Belediyesi tarafından Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu İşini ihale edecek.

Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait Aydınlıkevler Mahallesi 55 Ada 12 parsel sayılı taşınmaz üzerine 20 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumunu işletilmesini (idari şartname ekinde yer alan uygulama projesi ve teknik şartnameye uygun olarak) 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre (Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi) yöntemi ile Kapalı Teklif usulü ihalesi 20 yıl süre ile işletilmesini, bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, kullanabilir bir şekilde belediyemize devredilmesi işidir.

Söz konusu GES ihalesine ait 20 yıl süreli Gelir paylaşım oranları ilk 10 yılın geliri % 85 yüklenici adına %15 İdare adına geri kalan son 10 yılın geliri ise % 65 Yüklenici adına % 35 ise İdare adına gelir paylaşımı oranı üzerinden
idare lehine artırma yapılarak ihaleye çıkarıldı.

GES Yapım işinin proje bedeline ait muhammen bedeli 6.400.000,00-TL olup %3 Geçici teminatı 192.000,00 TL’ dir. Bu projeye ait işçilik, malzeme vb. diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

İhale 09/04/2021 Cuma günü saat 15:00’da Sorgun Belediye Başkanlığı odasında belediye encümeni tarafından yapılacak

İhaleye ilişkin bilgilerin tamamı bugün çıkan 31438 sayılır Resmi Gazete’de yayımlandı. İndirmek için tıklayınız.

Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığı…

Mülkiyeti Aralık Belediyesine ait Mollahacı mevkiinde 6 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerine 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu İşi ve Santral İşletim işi ve 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif %4’den az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma suretiyle ihale edilecektir.

İşin Muhammen bedeli 5.119.143,33 TL olup, %10 geçici teminatı 511.914.33 TL’dir

İhale 31/03/2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Aralık Belediye Başkanlığı odasında encümence yapılacaktır.

İhaleye ilişkin bilgilerin tamamı bugün çıkan 31438 sayılır Resmi Gazete’de yayımlandı. İndirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.