Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA), Microsoft Ortak Kurucusu Bill Gates’e yenilenebilir enerji ve jeotermal enerjiye olan ilgisiyle ilgili kararlılığı için fırsatları ve işbirliği gereksinimini vurgulayan açık bir mektup yayınladı.

IGA tarafından bugün paylaşılan açık mektup

Sevgili Bay Gates

12 Aralık tarihli “İklim Değişikliği İyileştirme İşaretleri” üzerine yaptığınız blog yazısı ve İklim Değişikliğine çözüm bulma konusundaki taahhüdünüz için teşekkür etmek istedik. Jeotermal Gücü de dahil olmak üzere temiz enerji yatırımlarında “özellikle umut vaad eden ancak fakir” alanlara verdiğiniz taahhüdünüz üzerinde büyük bir ilgi ile bu paylaşımınızı okuduk.

Jeotermal Enerjiye yönelik bu taahhüdü görmekten ve “Dünya yüzeyinde ısı olarak depolanan olağanüstü enerji miktarı” ifadelerinden memnunuz ve son derece mutluluk duyuyoruz. Biz Uluslararası Jeotermal Derneği’yiz ve aşağıda imzası bulunan 31 kişi Yönetim Kurulumuzu oluşturuyor. Ülkeleri, şirketleri, araştırma enstitülerini ve üniversiteleri temsil ediyoruz. Hepsi jeotermal enerji için bir tutkuyla ve Jeotermal Sanayi’nin gelişmesini görmek için özveriyle çalışıyor.

Çığır açan enerji girişimlerinin gayretini, hedefini ve odaklanılacak ilk yatırım alanlarını seviyoruz. Volkanik adalarda bulunan sıcaklığın hızlı kazanç olduğunu düşüncelerini paylaşıyoruz. Özellikle Petrol Endüstrisi’nden gelen olgun teknikler, yer altı yüzeyinde daha derin jeotermal kaynakların kilidini açmaya yardımcı olduğuna dikkat çekiyoruz.

İşte bu nedenle, jeotermal alanını daha da artırmak için kararlıyız ve hızlı kazanımlar yapmayı taahhüt ediyoruz. Daha çok zorlanmalı, birlikte işbirliği yapmalı ve bu kullanılmayan coğrafi alanları ayaklarının altındaki olağanüstü enerji kaynağına bağlamaya çalışmalıyız. Bunun olabilmesi için sizinle ve “Breakthrough Energy Ventures” Girişimlerinizle çalışmaya özen gösteriyoruz.

Bizim Vizyonumuz:

  • Dünya ekonomilerine fosil yakıt bağımlılığını bırakmalarını ve jeotermal enerjinin fosil bazlı ısı ve elektrik üretiminin yerini almasına yardımcı olmak istiyoruz
  • Cazip bir yatırımcı ortamı yaratarak jeotermal potansiyelleri bankalarca geçerli projelere dönüştürmek istiyoruz
  • Jeotermal tarafından sağlanan değere dayalı olarak politika geliştirmeyi destekliyoruz ve dünya genelinde jeotermal operasyonların iyi yönetilmesini teşvik ediyoruz

Jeotermal ile sunulan benzersiz fırsatlar:

  • Yerel ekonomik kalkınma: Kırsal alanlarda dağınık kalkınma ve merkezi olmayan ekonomik kalkınma yoluyla yerel enerji kaynağı olarak jeotermal enerjinin kullanılması.
  • Enerji Geçişi: Kömürü derin jeotermal uygulamalarla değiştirme
  • Havayı temizlemek: Isıtma sektöründeki fosil yakıtların yerini jeotermal ısıtma ile değiştirmek, hava kalitesini, sağlığı ve esenliği arttırmak (bkz. Çin)
  • Su ve yiyeceklere erişim: Jeotermal, soğutmanın yanısıra seralara su ve ısıtma olanağı sağlar.
    Jeotermal tarafından sunulan benzersiz ve çeşitli nitelikler ve fırsatlar ile başka hiçbir yenilenebilir enerji ve fosil yakıt esaslı teknoloji yarışamaz. Jeotermal enerjinin topluluklar ve gezegen üzerinde yaratacağı dönüşümsel etkiyi biliyoruz ve bunu başkalarıyla paylaşmak istiyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki jeotermal gelişimin artmasına yardımcı olabilecek katalizörleri tanımlama yöntemlerini tartışmak için sizi veya Breakthrough Energy Ventures ekibini bir araya getirme şansını sizden istiyoruz. Jeotermal enerjinin dünya çapında jeotermal gelişime katkıda bulunma çabalarımızı birlikte değerlendirdiğimiz zaman, önemli enerji geçişinde büyük potansiyeli yaşayabiliriz.

Uluslararası Jeotermal Derneğini’ne www.lovegeothermal.org web sitesinde bulabilirsiniz.

Dr. Marit Brommer, Executive Director, International Geothermal Association

e-mail: iga@hs-bochum.de – phone: +49 234 32 10 712

Orjinal dilinde mektuba @ThinkGeoEnergy ‘den ulaşabilirsiniz

IGA’nın yönetiminde olan ve mektupta imzası bulunan isimleri aşağıda görebilirsiniz.

The Board of Directors of the International Geothermal Association (IGA)

Bjarni Bjarnason, Reykjavik Energy, Iceland

Andrea Blair, Women in Geothermal, New Zealand

Rolf Bracke, Bochum University of Applied Science, Germany

Paul Brophy, EGS, Inc., U.S.

Jane Brotheridge, Jacobs Engineering, New Zealand

Louis Capuano, Capuano Engineering, U.S.

Surya Darma, Indonesia

Bruno della Vedova, Fondazione Internazionale Trieste, Italy

Ariel D. Fronda, Department of Energy, Philippines

Albert Genter, Électricité de Strasbourg, Strasbourg, France

Ludvik Georgsson, UNU – Geothermal Training Program, Reykjavik, Iceland

Colin Harvey, Harvey Consultants, New Zealand

Georgina Izquierdo, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Mexico

Beata Kepinska. Academy of Science, Poland

Kristin Vala Matthiasdottir, HS Orka, Iceland

Peter Meier, GeoEnergie Suisse, Switzerland

Diego Morata, University of Chile, Chile

Paul Moya, West-Jec, Costa Rica

Juliette Newson, Iceland School of Energy, Iceland

Peter Omenda, Consultant, Kenya

Abadi Poernomo, Indonesia Geothermal Association, Indonesia

Alexander Richter, ThinkGeoEnergy, Iceland

Horst Rüter, HarbourDom, Germany

Andrew Sabin, Geothermal Program Office, U.S.

Ka Noel Salonga, EDC, Philippines

Gabor Szita, Porcio Ltd./ Hungarian Geothermal Association, Hungary

Valentina Svalova, Institute of Environmental Geoscience RAS, Russia

Toshi Uchirida, AIST, Japan

Massimo Verdoya, University of Genova, Italy

Shigeto Yamada, Fuji Electric, Japan

Sadiq Zarrouk, University of Auckland, New Zealand

Jeotermalhaberler.com