30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Nerelerde kullanılır?

Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Ne anlama Gelir? Nerelerde kullanılır?

Hidroelektrik Enerjisi Hidroelektrik santrallari (HES)’den sağlanır. Akan suyun gücünü elektriğe çevirirler. Hızla Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış yada düşüş hızı belirler. Akarsu, yada Nehir’de akan su, büyük oranda enerjiye beraberinde taşımaktadır. Öte yandan su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de aynı hatta fazlası oranında enerji sağlanır. İki şekilde de kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürülmesi ile enerji üretilmiş olur. işte buna “Hidroelektrik Enerjisi” denir.

Hidroelektrik santrallari Ülkemiz için son derece önemlidir.
– Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
– Sera gazı emisyonu yaratmazlar
– İnşaat ve projelendirme tamamen yerli kaynaklarla yapılabilir
– Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması verimlilik sürelerini uzatır.
– İlk kurulum maliyetlerinde sonra işletme bakım giderleri düşüktür. 
– İstihdam olanağı yaratırlar,
– Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik Santralleri Neye Göre Sınıflandırılırlar?

Hidroelektrik Santralleri 6 şekilde sınıflandırılabilirler. Bunlar;

  1. Depolama Yapılarına göre
  2. Düşülere göre
  3. Kurulu güçlerine göre
  4. Ulusal Elektrik Sisteminin Yükünü Karşılama Durumlarına göre
  5. Baraj Gövdesinin Tipolojisine göre
  6. Santral Binasının Konumuna göre

Depolama Yapılarına Göre Hidroelektrik Santralleri
• Depolamalı(rezervuarlı) HES’ler
• Nehir Tipi(regülatör) HES’ler

Düşülerine Göre Hidroelektrik Santralleri
• Alçak düşülü HES’ler(H<10m)
• Orta düşülü HES’ler(H= 10-50 m arası)
• Yüksek düşülü HES’ler(H>50 m den büyük düşülü)

Kurulu Güçlerine Göre Hidroelektrik Santralleri
• Çok küçük (mikro) kapasiteli(<100 kW)
• Küçük(Mini) kapasiteli(100-1000 kW)
• Orta kapasiteli(1000-10000 kW)
• Büyük kapasiteli(>10000 kW)

Ulusal Elektrik Sisteminin Yükünü Karşılama Durumuna Göre Hidroelektrik Santralleri
• Baz Yük HES
• Puant(Pik)Yük HES
• Hem Baz hem de Puant(Pik)Yük HES

Baraj Gövdesinin Tipine Göre Hidroelektrik Santralleri
• Ağırlıklı Beton Gövdeli Barajlı HES
• Beton Kemer Gövdeli Barajlı HES
• Kaya Dolgu Gövdeli Barajlı HES
• Toprak Dolgulu Gövdeli HES vb.

Santral Binasının Konumuna Göre Hidroelektrik Santralleri
• Yer Üstü HES
• Yer Altı HES
• Yarı Gömülü veya Batık HES

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.