30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


HES’ler İçin Hibrit Enerji Santralleri Sorunları Nelerdir?

İSTANBUL (Enerji Portalı) – HES’lerde hidroelektrik yapılacak hibrit GES sahasının santrale bitişik olması zorunluluğu yönündeki düzenleme yeniden gözden geçirilmeli.

GÜYAD tarafından hazırlanan rapora göre: Hibrit enerji santrallerine Türkiye’de de büyük önem veriliyor. Peki bu alandaki sorunlar nedir ve nasıl aşılır? Bu soruyu bu yazımızda Hidroelektrik Santraller (HES) için cevaplayacağız…

Hibrit projelere ilişkin yürürlüğe girmiş olan kanuni düzenlemelerin amacı şu şekilde belirlendi:

Enerjinin, nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevre ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle arzı ile enerji temininde kaynak çeşitlendirilmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami düzeyde değerlendirilmesi, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.

1 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için gereken alanın 15 dönüm olduğu ve gölgelemeden kaynaklanan verim kaybı gerekçeleri ile birlikte hidroelektrik santral alanlarının genelde orman arazisi ile çevrelendiği ve büyük bir kısmının topografya açısından zorlu bölgelerde olmaları nedeniyle GES kurulumuna imkân sağlayacak alanlar için istisna getirilmesi kanun amacına uygun olacaktır.

Santrala bitişik olma zorunluluğu aranmaksızın belli bir uzaklığa kadar olan mesafede GES yapımı hem atıl ve ekonomik değeri olmayan alanların ekonomiye kazandırılmasını hem de kapasiteden maksimum faydanın sağlanmasını sağlayacaktır.

Resim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.