ÇED Başkanı Tolga Şallı, Foça ve Bergama gibi hayvansal ve turizm faaliyetlerinin bir arada yapıldığı yerlerde biyogaz enerji santrallerinin kötü koku ve görüntüyü engelleyeceğini belirtti.

İzmir’in ilçelerinde her gün 20 bin ton hayvansal atığın, üstü açık çukur, dere ve sokaklara atıldığını ve bu durumun da insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Başkanı Tolga Şallı, “Bu atık miktarına göre 55-60 MW’lık bir enerji santrali kurulabilir. Bu santrallerin çıktısı olan mikropsuz gübre ise tarımda kullanılabilir. Özellikle Foça ve Bergama gibi hem hayvansal, hem de turizm faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü yerlerde biyogaz enerji santralleri kötü koku ve görüntüyü de engelleyecektir” dedi. Şallı, “İzmir yenilenebilir enerji konusunda oldukça şanslı bir kent. Rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra; bir diğer önemli yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle-biyogaz konusuna ise İzmir maalesef gerekli önemi göstermiyor. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evsel atıklar kaynak oluşturuyor. Hayvansal atıklardan elektrik üretme bir diğer deyişle biyogaz enerji santrali olarak bilinen sistemler sadece elektrik üretimi için değil, çevrenin temizlenmesi, insan ve diğer canlıların sağlığının korunması ve tarımsal faaliyetler için de yaşamsal önem taşıyor” diye konuştu.

Biokütkke, Bio Enerji’de İzmir’in Potansiyel, Yüksek

Yenilenebilir enerji kullanım oranının ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini de sözlerine ekleyen Tolga Şallı, İzmir’in Bio Enerji konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Şallı, günümüz dünyasında her ülkenin kendi sınırları içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından ne kadar elektrik üretildiğini hesaplayarak bu potansiyeli daha etkin kullanmak için çalıştığını sözlerine ekledi.

star