30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Harici Güç Kaynaklarının Tasarımına Dair Tebliğ Duyuruldu

ANKARA (Enerji Portalı) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugün yayımlanan Resmi Gazete’de “Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ”i duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan 31231 sayılı Resmi Gazete’de “Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ” duyuruldu.

Tebliğin; amaç, kapsam dayanak ve AB mevzuatına uyum kısımları aşağıda yer alıyor:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ harici güç kaynaklarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) Gerilim dönüştürücülerini,
b) Kesintisiz güç kaynaklarını,
c) Güç kaynağı fonksiyonu olmayan batarya şarj cihazlarını,
ç) Aydınlatma dönüştürücülerini,
d) Medikal cihazlar için olan harici güç kaynaklarını,
e) Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektörleri,
f) Otonom cihazlar için olan bağlantı istasyonlarını,
g) Üzerinde veya ambalajında “yalnızca … için yedek parça olarak kullanılan harici güç kaynağı” ifadesinin ve birlikte kullanılacağı birincil yük ürününün/ürünlerinin açıkça gösterilmesi şartıyla, sadece 1/1/2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen belirli bir harici güç kaynağının yerine kullanılmak üzere yedek parça veya servis parçası olarak 1/4/2025 tarihinden önce piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını,
kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/125/AB sayılı Direktifi uyarınca Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair 278/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 2019/1782/AB sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tebliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.