Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye ve Dünyada Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimi için yatırım yapan şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

GÜYAD üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haiz olan sektörünce öncü yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri 35.500 MW’ı aşan ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yön veren gruplara dahil ticari kuruluşlar.

GÜYAD, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında güneş enerjisi potansiyelleri başta olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece elverişli bir konuma sahip olan ülkemizde güneş enerjisi yatırımlarının ve yatırımcılarının hak ettiği yere gelmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, Türkiye’de GES’lerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasında katkıda bulunmak, yatırım ikliminin oluşması için kamu ve özel sektör nezdinde gerekli adımları atmak, sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktır. GÜYAD – Solar Power Europe üyesidir.


GÜYAD Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği İletişim:

Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 11 B-Blok Kat: 6 Daire: 8  Çankaya / ANKARA

Telefon: +90(312) 502 26 65

Mail: guyad@guyad.org