HİNDİSTAN (Enerji Portalı) – Hindistan Dışişleri ve Güç Bakanlıkları ile Hint Endüstrisi Konfederasyonu (CII) Güney Asya Güç Zirvesi 2018 (South Asia Power Summit 2018) ‘i düzenledi.

Hindistan Dışişleri ve Güç Bakanlıkları ile Hint Endüstrisi Konfederasyonu (CII) Güney Asya Güç Zirvesi 2018 (South Asia Power Summit 2018) ‘i düzenledi. Delhi’de gerçekleştirilen zirvede Güney Asya ülkelerindeki enerji kaynaklarının çeşitliliğinin bölgeye uygun fiyatlandırılması ve düşük karbonlu enerji sağlama fırsatı getirdiğini vurgulandı. Bölgede artan enerji ticareti için potansiyel durumu ve elektrik ticaretinde karşılaşılan zorluklar da zirve gündeminde yer aldı.

Güney Asya’da elektrik talebinin özellikle Bangladeş, Butan, Hindistan ve Nepal (BBIN) ülkelerinde önümüzdeki 15-20 yılda üç kat artması bekleniyor.

Bilindiği üzere Güney Asya, 1,6 milyardan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Güney Asya, ticari enerji tüketimindeki en yüksek büyüme oranlarıyla Dünya’nın en hızlı büyüyen bölgesi. Güney Asya’da elektrik talebinin özellikle Bangladeş, Butan, Hindistan ve Nepal (BBIN) ülkelerinde önümüzdeki 15-20 yılda üç kat artması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar, halen kişi başına ortalama 560 kWh elektrik tüketimi ile bölgenin küresel ortalama değerinin çok altında olduğu ifade ediliyor.

“Güney Asya ülkeleri artan enerji talebini karşılamakta güçlük çekiyor…”

Uzmanlar, Güney Asya ülkelerinin hızlı ekonomik büyümeyi sürdürmek ve nüfuslarının yükselen talebini karşılamak için enerji temin etme zorluğuyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bölgenin güneş, rüzgar ve su gibi doğal enerji kaynaklarıyla zengin olmasına rağmen, enerji talebi ile değişken hava koşullarına bağlı olarak yerli kaynaklardan sağlanan arz arasında fazlalaşan bir dengesizliğe ve artan ithalat bağımlılığına neden olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bölgede enerji artan enerji talebine çözüm olarak; ülkelerin enerji üretimi ve tüketimi konularında daha fazla işbirliği içerisinde olarak kaynakların etkili ve ortak kullanılmasını ve daha verimli üretim uygulamaları gerçekleştirilmesini öneriyor. Uzmanların zirvede önerdiği yaklaşımların iki tanesi şu şekilde oldu:

“Dondurucu kış aylarında, hidro kaynaklardan gelen enerji üretiminin önemli ölçüde düştüğü dönemde, Nepal ve Butan enerji açığını ithalatla karşılayabilirler. Hindistan’ın devasa yenilenebilir enerji potansiyeli, şebeke ara bağlantısıyla komşu ülkeler tarafından da aktifleştirilebilir.”

Zirvede konuşan Hindistan Hükümeti Güç Bakanlığı Sekreteri, Ajay Kumar Bhalla, “Enerji güvenliği, karşılıklı bağımlılık veya güç yapısını bütünleştirerek kaynakların çok daha kapsamlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.” diye belirtti.

Öte yandan uzmanlar, Güney Asya’da enerji güvenliğinin sağlanması birçok zorluğa sahip olduğunu dile getiriyorlar. En büyük zorluğun ise; politik ekonomi, doğal kaynaklar, altyapı, dış politika matrisleri ve uluslararası ilişkiler gibi faktörlerin iç içe geçtiği, ticaret açısından şeffaflığı ve erişilebilirliği sürdürmek olduğu belirtiliyor.

Zorlukların üstesinden gelinebileceğine inanan SB Enerji-SoftBank Group Hindistan Yönetim Kurulu Başkanı Manoj Kohli konuşmasında, “Politikayı dikkatle çizersek, bölgenin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji ile karşılanabilir.” diye kaydetti.

PTC Hindistan şirket stratejisi ve planlaması Sneh Daheriya’ya göre Güney Asya’da enerji ticaretini arttırmak için gerekli başlıca müdahaleler şöyle olmalı:

  • Enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yatırımların korunması için önemli olan yatırımcı dostu politikalar,
  • Sınır Ötesi Elektrik Ticareti (CBET) için bölgesel düzenleyici çerçeveler,
  • Bölgesel İletim Master Planları,
  • Tek pencere boşlukları,
  • Uygulanabilir ve kolay iş ortamı,
  • Güç sektörünü ticari bir temelde yürütmek ve çeşitli faaliyetleri dikey olarak tüm SAARC ülkelerindeki (Hindistan gibi) fonksiyonlara göre ayrı ve ayrı birimlere ayırmak,
  • Kamu, özel ve kamu özel ortaklığı (PPP) yatırım şekilleri,
  • Tüm SAARC ülkelerinde uyuşmazlık çözümü mekanizması gibi tek tip kural ve düzenlemelerin çerçevelenmesi,
  • İkili veya çok taraflı olsun, bölgesel güç değişimlerini teşvik etmek ve belirli projelerle enerji ticaretini arttırmak ve
  • Finansal kaynak sağlama, iş modelleri ve teknolojik bilgi birikimindeki uzmanlık ve en iyi uygulamaları kapsayan çok ülkeli bir bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi konuları ele alınmalı.

“Asenkron şebekeler ve yüksek güçlü ara bağlantıların kurulması hayati önem taşımaktadır.”

Uzmanlar enerjinin taşınması konusunda ise; “Enerji kaynaklarının etkili ve optimal kullanımı için sınır ülkelerinin ötesinde, örneğin Nepal-Bangladeş veya Nepal-Butan ya da Bhutan-Bangladeş’in bağlanması için çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Asenkron şebekeler ve yüksek güçlü ara bağlantıların kurulması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen çıktı üretimini doğru olarak tahmin etmek için ileri doğru tahmin teknikleri benimsenmelidir.” diye belirtiyor.

Zirvede üzerinde yoğunlaşılan bir diğer konu ise “Enerji Depolama” oldu. Enerji depolama sisteminin önemini vurgulayan Vision Mechatronics’in Direktörü Rashi Gupta:

“Enerji depolama, güneş enerjisinde zaman değişimlerini telafi etmek ve şebekeye dengeli ve yeterli güç beslemesi sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Büyük güç seviyelerinde, verimlilikteki % 1’lik bir değişim bile şebeke üzerinde büyük bir etki oluşturabileceğinden sistem verimliliklerini göz ardı edemeyiz.

Çok yakında Hindistan’ın ulusal enerji depolama misyonu ve elektrikli araç devrimi uygulanacak. Hepimiz bunun için hazırlıklı olmalıyız. Lityum piller, aküler, yakıt pilleri ve hava bazlı enerji depoları gibi pek çok iyi depolama teknolojisi devreye sokulabilir ve bu da Güney Asya birleşik şebekesinin hayalini gerçekleştirmemize yardımcı olabilir.” diye ifade etti.

Rashi büyük birleşik şebeke yapısı için, “Sadece akıllı değil, aynı zamanda güvenli olan birleştirilmiş şebeke kodu ve uyumlu bir altyapıya ihtiyaç vardır. Çok geniş bir şebekeyle, yalnızca fiziksel altyapıya odaklanmak değil, aynı zamanda şebekeyi güvenli tutmak için siber altyapıyı sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor.” diyerek şebeke güvenliğine de dikkat çekti.

“Şu anda, Hindistan günlük olarak 350 MW gücü Nepal ve 660 MW Bangladeş’e ihraç ediyor. Hindistan ile Myanmar arasında, 3 MW gücünde küçük bir ticaret var. Daha da güçlendirmek için çabalar devam ediyor.”

Hindistan Güç Bakanlığı Ortak Sekteri Bahrati, “Şu anda, Hindistan günlük olarak 350 MW gücü Nepal ve 660 MW Bangladeş’e ihraç ediyor. Hindistan ile Myanmar arasında, 3 MW gücünde küçük bir ticaret var. Daha da güçlendirmek için çabalar devam ediyor. Hindistan ve Butan arasında, Butan’dan 1350 MW’lık hidroelektrik ithal etmek için mevcut düzenlemeler var. Hemen hemen aynı miktarda güç için iletim sistemi uygulanmaktadır. Diğer yandan, Hindistan’daki Madurai ve Sri Lanka arasında düşünülen ara bağlantı için çalışmalar devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Hindistan’ın yüksek voltaj seviyelerinde daha fazla bağlantıya sahip olabileceğini vurgulayan Bharati, “Hindistan, Güney Asya bölgesinin merkezinde. Böylece boyutu ve konumu nedeniyle avantajı var. Ayrıca, Hindistan yüksek gerilim DC ve AC hatlarının geliştirilmesinde uzmanlığa sahiptir. Bu, komşu ülkelerde de etkili planlama için zaten kullanılıyor.” diye aktardı.

Hindistan, hidroelektrik alanındaki tüm yardımlarını Nepal ve Butan’a verecektir.”

Konuyla ilgili Hindistan Hükümeti Güç Bakanlığı Sekteri Ajay Kumar Bhalla ise, “Hindistan, hidroelektrik alanındaki tüm yardımlarını Nepal ve Butan’a verecektir. Zaten, birçok Hintli şirket bu iki ülkede varlığını kurmuştur. İleriye dönük olarak, yatırımlar sadece artacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.