30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güneş Kollektörü Nedir?

Güneş kollektörleri, güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. Güneş enerjisinden iklimlendirme yapılmasında ve sıcak su eldesin uygulamalarında güneş enerjisi kollektörleri kullanılmaktadır.

güneş enerjisi kollektörü

Güneş kollektörleri, yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit bir açıyla yerleştirilirler. 100°C’lere kadar sıcaklığa ulaşılabilemektedir. Oluşan ısı yerden ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör, fan coil gibi ısıtma cihazlarına başka cihazlar vasıtasıyla transfer edilirler.

Günümüzde evlerde hem sıcak su ihtiyacını karşılamak hem de ısıtma amacıyla kullanılmak üzere güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Bu sistemler kendi içinde:
a) Tabii Dolaşımlı Sistemler,
b) Pompalı Sistemler,
c) Açık Sistemler,
d) Kapalı Sistemler

olmak üzere dört grupta toplanabilmektedir.

a) Tabi Dolaşımlı Sistemler: Tabii dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde depo kollektörün üst seviyesinden daha yukarıdadır.

güneş kollektörü

b) Pompalı Sistemler: Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur.

c) Açık Sistemler: Kullanım suyu ile kollektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar.

d) Kapalı Sistemler: Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür.

Düzlemsel Güneş Kollektörleri:

Bu tipteki güneş kollektörleri, düzlemsel yapıda olan, güneş enerjisini bir kısmını absorbe ederek bu enerjiyi ısı olarak sıvıya iletmektedirler. Saydam örtü, yutucu yüzey, akışkan borular, ısı yalıtımı ve kollektör kasasından oluşmaktadırlar. Bu sistemlerde 70-100

düzlemsel güneş kollektörü
Şekil 1: Düzlemsel Güneş Kollektörünün Yapısı
düzlemsel güneş kollektörü
Şekil 2: Düzlemsel Güneş Kollektörü Sisteminin Ekipmanları

Vakum Tipli Güneş Kollektörler:

Bu tip kollektörlerde suyun çıkış sıcaklığı düzlem kollektörlere göre daha yüksektir. Su 100-120°C’ye kadar ısıtabilmektedir.

Vakum tüplü (direkt ve endirekt) ve ısı borulu (heat pipe) vakum tüp olmak üzere iki tipi mevcuttur. Direkt akışlı vakum tüpte ısıtıcı akışkan vakum tüpün içinde doğrudan dolaşır.

Kaynaklar:
1) Prof.Dr. Olcay Kıncay Ders Notları
2)Dr. Öğretim Üyesi Mesut Abuşka

4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.