30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Yönetmeliği Değişti!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 31003 sayılı Resmi Gazete’de “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri şu şekilde:

MADDE 1 – 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,”

Değiştirilen Yönetmelikte:
b) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ğ) PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “EİE” ibareleri “EİGM” olarak “PMUM” ibaresi ise “EPİAŞ” olarak değiştirilmiştir.

Değiştirilen Yönetmelikte:
MADDE 5 – (1) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde veya güneş enerjisi ile birlikte diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim miktarı EİE tarafından aşağıdaki şekilde denetlenir.
a) Güneş enerjisi kullanan elektrik üretim tesislerinde, aşağıdaki verileri elektronik ortamda EİE’nin kontrol merkezine gönderen izleme sistemlerinin bulundurulması şartı aranır. Buna ilişkin usul ve esaslar EİE tarafından belirlenerek mevcut internet sayfasında yayımlanır.
1) Tesisteki yatay düzleme gelen toplam güneş radyasyonu ile güneş panellerinin yüzeyine gelen güneş radyasyonunu,
2) Tesis alanının yerden en fazla 10 metre yüksekliğindeki rüzgâr hızını,
3) İnvertörler ile birlikte güneş panellerinin anlık üretim durumlarını,
4) İnvertör çıkışlarında bulunan ve tesis trafosuna verilen elektrik enerjisini,
5) Diğer yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağını kullanan tesislerde üretilen elektrik veya ısı enerjisini gösteren gerçek zamanlı ölçüm bilgileri.
b) Elektrik üretim şirketi her yıl Aralık ayı içerisinde, tesisteki her bir güneş paneli ile tesis bütününün güneş enerjisine dayalı olarak üretebileceği elektrik enerjisi miktarlarını, tesise gelebilecek güneş radyasyonuna ve rüzgar hızına bağlı olarak EİE’ye sunar.
c) EİE, (a) ve (b) bentleri kapsamındaki bilgileri değerlendirerek tesis yerinde inceleme yapabilir. 
(2) EİE, hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim miktarını her fatura dönemi için PMUM’a bildirir.
(3) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde Bakanlığın onayladığı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim projesi dışında farklı bir enerji kaynağının kullanıldığı tespit edildiği takdirde, EİE Bakanlık ile EPDK’ya durumu bildirir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür

19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.