30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’ne Davetlisiniz

MERSİN (Enerji Portalı) – TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’ni bu yıl 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde düzenliyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından ulusal düzeyde sekizinci kez gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla; 08-09 Kasım 2019  tarihlerinde yılda 300’den fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de düzenlenecek.

“Yerel yönetimlerin güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması  da hedeflenmektedir.”

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından sempozyum ve serginin amacı şu şekilde ifade ediliyor:

“Özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamaktır.

Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için;  ilgili tüm tarafların (uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, yerel yönetimlerin güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması  da hedeflenmektedir.

8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrultusunda sinerji oluşturacaktır.”

“Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır.”

“Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.” diyen düzenleme kurulu yetkileleri, Türkiye’nin enerji politikaları hakkında şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye sokulmasıdır.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.

‘Mersin’de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir.’

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok artıracak bir süreçtir.

Mersin’de nükleer santralin kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir.  Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş Park Enerji Kompleksi nükleer santrallerin yerine  yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek uygulamalı enerji kompleksi olan güneş park; halkımıza ve öğrencilerimize  enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları  hakkında uygulamalı ve görsel eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız Mersin’de düzenlenecek bu sempozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.”

Etkinlik programını görmek için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/11/8.-Güneş-Enerjisi-Sistemleri-Sempozyumu-ve-Sergisi-Programı.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.