30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güneş Enerjisi Hakkında Usul ve Esaslar Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Elektrik piyasası lisans yönetmeliği kapsamında birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde yer alacak güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), bugün (01.06.2021) yaptığı duyuruda şu usul ve esasları açıkladı:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinde Yer Alacak Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Teknik Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar

1. Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri” için yapılan önlisans başvuruları ile güneş kaynağı dışındaki kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin ilgili santral sahaları içerisinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurularak “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri”ne dönüştürülmesi yönündeki taleplerin teknik değerlendirmesi 30/06/2017 tarihli ve 30110 saylı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 5 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilir.

2. Teknik değerlendirme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen ve aşağıda yer alan belgeler dikkate alınarak yapılır.

a. GES’e ilişkin bilgi formu (Microsoft Excel formatında)
b. Ana kaynağa ait bilgi formu
c. Ana kaynağa ait önlisans/lisans belgesi
ç. Ana kaynak ile GES’e ait santral sahalarının sınırları, santral sahalarının sınırlarına ait köşe noktaları ile ardışık sıralı numaralarının belirtildiği ve elektronik ortamda hazırlanan vaziyet planı (genel görünüm)
d. Ana kaynak ile GES’e ait santral sahasının “.kml” uzantılı sayısal Google-Earth dosyası

3. Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde yer alan GES’ler için belirlenecek santral sahası birden fazla çokgenden oluşabilir. Başvurular kapsamında belirlenecek her bir çokgen, GES’in santral sahası olarak tanımlanır.

4. GES’e ait her bir santral sahasının sınırı boyunca oluşan tüm köşe noktaları birbirini takip eden sırada olacak şekilde numaralandırılır.

5. GES’e ait her bir santral sahasının “Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY)” değeri hesaplanır ve hesaplanan her bir değerin Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan ilgili asgari değeri sağlaması gerekir.

6. Birinci madde kapsamındaki talepler çerçevesinde GES için sunulan santral sahasının, ana kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretim tesisine ait santral sahasının içerisinde olması zorunludur.

7. Güneş kaynağı dışındaki kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin, ilgili santral sahaları içerisinde olacak şekilde GES kurularak “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerine” dönüştürülmesi yönündeki talepler için söz konusu önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin ilgili santral sahaları Yönetmelik’te tanımlanan Kullanılamaz Alan olarak değerlendirilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.