30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


GÜNDER, Çatı GES’ler İçin Depolama Maliyetlerini İnceledi

İSTANBUL (Enerji Portalı) – GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği), Ocak 2020 raporunda güneş çatı sistemleri ve depolama uygulamalarının ekonomik analizini yaptığı çalışmayı yayımladı.

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin getirdiği maliyet düşüşleri bu alandaki yatırımları da hızlandırmış durumda. Sektördeki ilerlemeyi desteklemek için ise uygun finansman imkanlarının yanında tamamlayıcı teknolojilerle iş birliğini destekleyecek mekanizmalar da sıklıkla tartışılıyor.

GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği) “Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Ekonomik Analizi” adlı raporunda, güneş enerjisi yatırımları odağında gelişmeleri özetleyip ve FV (Fotovoltaik) + depolama teknolojilerinin iş birliklerini ele alıyor. Söz konusu sistem yatırımlarına ilişkin Türkiye’de 7 coğrafi bölgede, benzer karakteristiklere sahip hanelerdeki ölçümlerin temel alındığı fizibilite hesapları da ayrı bir başlık altında sunuluyor.

Dünyada da gittikçe artan oranda talep gören FV + depolama yatırımlarının gerek yenilenebilir enerji yatırımlarının gerekse depolama teknolojilerinin gelişimine olanak sağlamak amacıyla farklı mekanizmalarla desteklendiği görülüyor. Raporda ayrıca, Türkiye için de örnek oluşturabilecek bu destek mekanizmalarına da yer verildi.

Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, toplam enerji arzına eklenen yeni kapasiteler açısından değerlendirildiğinde, 2018 yılında yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil yakıt kaynaklı enerji yatırımlarından daha yüksek bir seviyede gerçekleştiği görülüyor. Söz konusu kapasite artışlarıyla birlikte, güneş enerjisinde toplam kurulu güç 486 GW’a gelirken, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 564 GW seviyesine ulaştı (Şekil 1).

Şekil 1: Kaynaklara göre, kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi (MW)

Son 10 yıldaki eğilim, güneş enerjisinde yıllık ortalama yüzde 42, rüzgâr enerjisinde ise yüzde 17’lik bir artışa işaret ediyor. Her iki kaynak için de bu artışlar, toplam yenilenebilir enerji kaynakları ortalaması olan yıllık yüzde 8’lik artışın üzerinde. Böylelikle güneş enerjisi kurulu gücü 10 yıl içerisinde 32 katına, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 5 katına ulaştı.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Depolama Maliyetlerindeki Gelişmeler

Özellikle, güneş enerjisi yatırımlarındaki yüksek oranlar nedeniyle dikkat çeken, ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının genelinde izlenebilen yeni kapasite yatırımlarındaki hızlı artış gerçekleşti. Bu artışın arkasındaki en önemli etken gelişen teknolojiler vasıtasıyla ve genişleyen pazarlarla birlikte hızla düşen fiyatlar oldu. 2009-2018 döneminde gerçekleşen seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine şebeke ölçeğinde bakıldığında, FV uygulamalarında yaşanan yüzde 89’luk düşüşün diğer yenilenebilir ve fosil yakıt kaynaklarını geride bıraktığı görülüyor (Şekil 2).

Şekil 2: Yıllar itibarıyla seviyelendirilmiş enerji maliyetleri (şebeke ölçeği)

FV + Depolama Teknolojileri: Fizibilite Koşulları

FV ve depolama sistemleri tekno-ekonomik fizibilitesi üzerine yapılan çalışmalar, tüketici talep profillerinin, yatırımı düşünülen teknolojilerin teknik ve ekonomik özellikleri ve yatırım bölgesinin teknik potansiyeli kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yatırım yapılacak olan alanın yalnızca coğrafi olarak değil, tüketim profili olarak da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Öz-tüketim oranlarının yanlış hesaplanması durumunda, toplam maliyet ve geri ödeme süreleri de yanlış hesaplanacağından yanlış yatırım kararlarına yol açacak. Böylece FV + batarya sistemleri fizibilite analizi aşağıdaki şemada olduğu gibi tasarlanabilir.

FV+Depolama Fizibilitesi: Türkiye Örneği

Fizibilite çalışmalarının sağlıklı sonuç verebilmesi için teknik potansiyeli etkileyen farklı coğrafi koşullar kadar, farklı talep profillerine de dikkat etmek gerekiyor. Türkiye için yapılan fizibilite analizine temel oluşturmak üzere, 7 bölgede benzer karakteristiklere sahip 7 adet hanede ölçüm sistemleri kuruldu. Her bölge için aylık bazda tüketimler Şekil 3’te gösteriliyor.

Şekil 3: Bölgelere göre aylık tüketim (kWh)

FV + Depolama: Destek Politikaları

Depolama teknolojileri maliyetlerinin hane uygulamaları için henüz yeterince uygun hale gelmemiş olması, ülkeleri bu konuda politikalar geliştirmeye yönlendiriyor. Böylelikle bir yandan depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarından en yüksek verimin alınması sağlanırken, diğer taraftan da henüz tam olarak olgunlaşmamış olan batarya piyasasına talep yönlü bir destek verilmesi amaçlanıyor.

İlgili rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.