30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güncel Doğal Gaz Fiyatları

Doğalgaz Fiyatları Nedir ? Doğalgaz Metreküp Fiyatı Nedir?

Doğal gaz birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşımacılık A.Ş. (BOTAŞ)’a bildirilmektedir. BOTAŞ doğal gaz birim fiyatlar üzerine vergilere ve bedeller ekleyerek doğal gaz iletim ve dağıtım şirketlerine bildirir. Doğal gaz dağıtım şirketleri kendi maliyet kalemlerini de ekleyerek doğal gazın tüketiciler için nihai satış fiyatı ortaya koyar.

Her ayın başında doğal gaz tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeniden belirlenerek BOTAŞ ve kamuoyuna bildirilir. EPDK, gerektiğinde özel olarak doğal gaz iletim ve dağıtım şirketlerinin tarifelerinde düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

BOTAŞ’ın açıklamış olduğu 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz birim fiyatları (doğal gaz metreküp fiyatları) şu şekildedir:

2019 YILI AĞUSTOS AYI NİHAİ KULLANICI ORTALAMA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI

Kullanıcı
Türü
Doğal Gaz Satış
Fiyatı
Doğal Gaz Satış
Fiyatı
Yaklaşık Artış Oranı (%)
Temmuz Ağustos
Abone 1,377943 1,584273 14,97
Kademe 1 1,377943 1,584273 14,97%
Kademe 2 1,724978 1,961857 13,73%
OSB 1,717005 1,952712 13,73%
CNG 1,724978 1,961857 13,73%

Tabloda yer alan terimler şunları ifade etmektedir:

Nihai Kullanıcı Ortalama Doğal Gaz Satış Fiyatı (KDV-ÖTV- ORT. SKB Dahil): Nihai Kullanıcılar (Son Kullanıcılar)  için KDV-ÖTV ve 72 lisanslı dağıtım bölgesinde geçerli olan Sistem Kullanım Bedelleri’nin ortalaması eklenerek hesaplanan fiyattır. 

ORT. SKB: 72 adet lisanslı dağıtım şirketine ait Sistem Kullanım Bedellerinin ortalamasını ifade etmekte olup, Sistem Kullanım Bedeli her bir dağıtım bölgesi için farklılık göstermektedir.

ÖTV: Özel Tüketim Vergisi olup, 0,023 TL/Sm3 olarak dikkate alınmıştır.

KDV: Katma Değer Vergisi olup, %18 olarak dikkate alınmıştır. 

Abone: Konut tüketicilerini (Evsel tüketicileri) ifade etmektedir.

Kademe 1 : Elektrik üretim amacı dışındaki her bir Ölçüm Sistemindeki yıllık doğal gaz tüketimi, 300.000 Sm3’ün altında olan tüketicileri ifade etmektedir.

Kademe 2 : Elektrik üretim amacı dışındaki her bir Ölçüm Sistemindeki yıllık doğal gaz tüketimi, 300.000 Sm3’ün üzerinde olan tüketicileri ifade etmektedir.

OSB : Organize Sanayi Bölgelerinin/Kullanıcı Birliklerinin elektrik üretim amacı dışındaki doğal gaz kullanımını ifade etmektedir.

CNG : Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketicileri ifade etmektedir.

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli güncel doğal gaz tarifeleri şu şekilde:

BOTAŞ’tan Doğal Gaz Satın Alan Dağıtım Şirketleri İçin DoğalGaz Toptan Satış Fiyatları

Doğalgaz Metreküp Fiyatı

BOTAŞ’tan Doğal Gaz Satın Alan Serbest Tüketiciler İçin Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları

BOTAŞ’tan Doğal Gaz Satın Alan LNG Müşterileri İçin Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları

Yukarıdaki tarifelerde yer alan terimler şunları ifade etmektedir:

Kademe 1: Her bir Ölçüm Sistemindeki Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan Serbest Tüketicileri ifade etmektedir.
Kademe 2: Her bir Ölçüm Sistemindeki Yıllık Çekiş miktarı 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Serbest Tüketicileri ifade etmektedir.
OSB: Organize Sanayi Bölgesi/Kullanıcı Birliği
LNG: Doğal gazı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) formunda satın alan tüketicileri ifade etmektedir.
CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketicileri ifade etmektedir.

Kompozit Kullanım:

1- Faturalandırmaya esas tek ölçüm sisteminden, hem elektrik üretim amaçlı hem de proses/buhar amaçlı doğal gaz kullanan serbest tüketici müşterilerinin;

-Tükettiği doğal gazdan ürettiği elektriği ticarete konu etmemesi durumunda o ölçüm sistemindeki toplam doğal gaz kullanımını, 
-Tükettiği doğal gazdan ürettiği elektriği ticarete konu etmesi durumunda o ölçüm sistemindeki proses/buhar amaçlı doğal gaz kullanımını,

2- Faturalandırmaya tek ölçüm sisteminden, sadece elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan serbest tüketici müşterilerinin;
– Tükettiği doğal gazdan ürettiği elektriği ticarete konu etmemesi durumunda o ölçüm sistemindeki toplam doğal gaz kullanımını,

3- Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan OSB müşterilerinin, ürettiği elektriği ticarete konu etmemesi durumunda elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımını

ifade eder.

Bu tarifede yer alan fiyatlar KDV ve ÖTV hariç fiyatlardır.

Doğalgaz Hesaplama

Doğal Gaz faturası hesaplama hakkında detaylı bilgi almak İçin enerjiportali.com/dogalgaz-fiyatlari-nedir-nasil-hesaplanir/ Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.