30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Oluşur?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi’ne geçilmiştir. Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttir.

Yasa gereği, tüm istasyonların fiyat panolarının son fiyat değişimine göre güncel olması, pompa ve fiyat panosundaki akaryakıt satış fiyatlarının farklılık göstermemesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm akaryakıt şirketleri satmış oldukları akaryakıtın bileşimini tüketicinin görebileceği bir yerde ilan etmek zorundadır.

Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?

Rafineri satış fiyatı (KDV hariç) = Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı

Burada yer alan;

Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz – İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye’de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

Özel tüketim vergisi (ÖTV), devletin her ürün için ayrı ayrı belirlediği vergidir. Belirlenen ÖTV’ler ise ürünlere göre şöyledir:

95 Oktan Kurşunsuz Benzin (TL/ m3) 2.376,50
Motorin (TL/ m3) 1.794,50
Gazyağı (TL/ m3) 1.136,70
Fuel Oil (TL/TON) 237,00
Kalorifer Yakıtı (TL/TON) 237,00
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/TON) 224,00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı, EPDK tarafından alınan gelir payıdır. Beyaz ürünler için bu pay 2,54 TL/m3 ve siyah ürünler için 2,69 TL/tondur.

Depo Satış Fiyatı: Temin fiyatı üzerine dağıtım şirketi marjı ve ürün servis ücreti eklenerek dağıtım şirketinin tüm depolar için satış fiyatları belirlenir. Bu marj, dağıtım şirketleri tarafından ürün maliyetleri, yapılan yeni istasyon yatırımları, mevcut istasyonların yenilenmesi, pazarlama ve çeşitli faaliyetler için ayrılan paydır.

Pompa Satış Fiyatı: Dağıtım şirketi tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, tavsiye edilen pompa satış fiyatı oluşturulur ve bayilere bildirilir.

Bayi, tavsiye edilen pompa fiyatını uygulamakta veya bulunduğu bölgenin rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatını belirlemekte serbesttir.

EPDK’nın 29.10.2019 tarihi için belirlemiş olduğu Bayi Akaryakıt Satış Fiyatları şöyle:

Yakıt Tipi (Litre)Fiyat
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Litre) 6.80902
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) (Litre) 6.84167
Motorin (Litre) 6.48486
Motorin (Biyodizel ihtiva eden) (Litre) 6.49000
Motorin (Diğer) (Litre) 6.53173
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler) (Kilogram) 4.28767
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler) (Kilogram) 3.99033
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1’i geçenler) (Kilogram) 2.59500
Gazyağı (Litre) 5.71198

NOTLAR:

  • Kamu İhale Mevzuatı kapsamında,akaryakıt fiyat farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere, 2013/5216 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yayınlanmaktadır. Petrol fiyatları piyasada oluştuğundan, bültenin başka amaçlarla kullanımı uygun değildir.
  • Bayi fiyatları serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak, dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri kapsamında, bayileri için tavan fiyat belirleyebilmekte veya fiyat tavsiye edebilmektedir.İlgili dağıtıcı lisansı sahiplerince, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır. Vergiler dahildir.
  • İstasyonlarda ilan panolarında veya düzenlenecek faturalarda “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar” da belirlenen resmi isimler dışında isimlendirme yapılamaz. Fiyat bildirimlerindeki (Diğer) ayrımına, Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi kapsamında organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi işlemleri ile özelliklerini iyileştirdikleri akaryakıtların fiyatlarının ayrı ayrıca görülmesi ve böylece fiyat farkı hesaplamasının daha detaylı ve nitelikli olarak yapılabilmesi için yer verilmektedir. Buna göre resmi isimleri “Kurşunsuz Benzin 95 Oktan” ve “Motorin” olmakla ve her biri ilgili teknik düzenlemenin çizdigi çerçeve içinde kalmakla beraber; satılan ürünler için,- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), teknik düzenleme tebliğlerindeki tüm niteliklere sahip olmakla birlikte araştırma oktan sayısı 97 nin üzerinde olan ya da asgari koşulların ilerisinde daha iyi/farklı özellik kazandırılan ve çesitli ticari isimlerle satılan ürünler için,- Motorin (Diğer) ise teknik düzenleme tebliglerindeki tüm zorunlu asgari niteliklere sahip olmanın dışında, bu asgari koşulların ilerisinde daha iyi/farklı özellik kazandırılan ve çesitli ticari isimlerle satılan ürünler için,fiyat farkı hesaplanabilmesi amacıyla bültende yer almaktadır.

    Ancak, hangi ürün tercih edilirse edilsin dikkat edilmesi gereken temel nokta, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan , Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), Motorin veya Motorin (Diğer) olarak fiyat bildirilen ürünlerin hepsinin ilgili Teknik Düzenleme Tebliğinde sayılan hareketli taşıtların tamamının aynı asgari uygun şartlarda çalışmasını temin etmek zorunda olduğudur.

    Fiyat farkı hesaplaması dahil kamu ihalelerini ilgilendiren hususlar görev alanı itibariyle Kamu İhale Kurumu uhdesinde olmakla birlikte, bültendeki fiyatlardan hangisinin hesaplamada kullanılacağı hususunda ihale süreci sonunda sözleşmeye bağlanan/bağlanacak alıma konu ürün için talep edilen özelliklerin değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Yani idare tarafından teknik düzenleme tebliğlerinde belirlenen temel zorunlu özellikleri taşıyan evsafta bir ürün alınacak akaryakıt olarak belirlenmiş/belirlenecek ise bültendeki Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin, yukarıdaki açıklamalara uygun olarak özelliği iyileştirilmiş bir ürün ihaleye konu edilmiş/edilecek ise bültendeki Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve Motorin (Diğer) fiyatının hesaplamada esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
TP güncel akaryakıt fiyatları

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak Türkiye’de yaygın olan akaryakıt şirketlerinin güncel akaryakıt fiyatlarını görebilirsiniz:

Türkiye Petrollerinin güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

Petrol Ofisi’nin güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

OPET’in güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

SHELL’in güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

BP’nin güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

Aytemiz’in güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

EPDK’nın Bayi Satış Bülteni’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.