ANKARA (Enerji Portalı) – CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (CIGRE Türkiye) tarafından organize edilen ve elektrik sektöründe yer alanları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen Güç Sistemleri Konferansı (GSK-2018) Ankara’da gerçekleştirildi.

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (CIGRE Türkiye) tarafından organize edilen ve elektrik sektöründe yer alan kamu kuruluşları, özel şirketler ve sanayiden uzmanlar ile üniversitelerden akademisyenleri bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen Güç Sistemleri Konferansı (GSK-2018) geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferansta bir çağrılı bildiri ve güç sistemlerine ilişkin çeşitli konularda 30 bildiri ile bir panel yer aldı…

Konferans programı CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu Başkanı Bahadır UÇAN ve Konferans Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Belgin EMRE TÜRKAY’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konferans kapsamında; bir çağrılı bildiri ve güç sistemlerine ilişkin çeşitli konularda 30 bildiri ile bir panel yer aldı.

Prof. Dr. Muammer ERMİŞ, Prof. Dr. Işık ÇADIRCI ve Prof. Dr. Özgül SALOR DURNA tarafından “Türkiye Elektrik Sistemi: Geleceğe Teknolojik Bir Bakış” konulu çağrılı bildiri sunumu yapıldı. Konferansın ilk gününde ayrıca, “Dağıtım Sistemleri ve Dağıtık Üretim” ve “Trafolar” konulu 3 oturumda 15 bildirinin sunumu gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gün programı kapsamında da “Dağıtım Sistemleri ve Dağıtık Üretim”, “Sistem Teknik Performansı/Sistem İşletimi ve Kontrolü” ile “Diğer Teknik Konular” başlıkları altındaki oturumlarda 15 bildiri sunumu yer aldı. Bununla birlikte konferans ikinci günü, “Kısa Devre Güç Laboratuvarının Önemi ve Laboratuvara İlişkin Öngörüler” başlıklı panel yapıldı.

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet MEREV’in başkanlığında yapılan panelde; CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Atalay KAYA, Cihangir GENÇOĞLU (ELTEMTEK), Seyfettin KARABULUT (TSE), Yücel TÜMAY (EMSAD) ve Mesut YILMAZ (TEİAŞ) konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, uzun yıllardan beri ülkemiz elektrik sektörünün gündeminde olan “Kısa Devre Güç Laboratuvarı” konusundaki görüş ve öneriler paylaşıldı.

Bu yıl yaklaşık 350 katılımcının yer aldığı Güç Sistemleri Konferansı, önümüzdeki  yıllarda da düzenlenmeye devam edileceği04 CIGRE Türkiye tarafından ifade edildi…

Kaynak: CIGRE TÜRKİYE