Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Demirtaş Mevkii ve Aydın İli, Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi, Çubukdağı Mevkii sınırlarında ER: 3255742 Numaralı İşletme Ruhsat Sahası içerisinde Jeotermal Enerji Santrali-6’nın (Greeneco JES-6) kurulup işletilmesi Hedeflenmektedir.

Ruhsat sahası içerisinde 2 adet işletilmekte olan Jeotermal Enerji Santrali (Tesis) bulunmaktadır. İşletilmekte olan Greeneco JES tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/06/2015 tarih ve 3899 Karar No ile “ÇED Olumlu Belgesi” verilmiştir.

Aynı ruhsat sahası içerisinde yukarıda ÇED izinleri belirtilen tesisler kapsamında toplam 104 adet alanda araştırma ve sondaj çalışmaları için izin alınmıştır. Proje alanında planlanan Jeotermal Enerji Santrali-6 kapsamında daha önceki ÇED süreçlerinde izinlendirilen 104 adet alanda yapılan araştırmalar neticesinde teknik olarak uygun görülen noktalar araştırma sondaj çalışmaları için kullanılacaktır. Yeni Proje kapsamında ilave araştırma sondaj izin alanı bulunmamaktadır.

GREENECO JES-5 ve Greeneco JES-6 Projesi için öncelikli 10’ar adet üretim 5’er adet reenejkesiyon kuyusu (Kuyu sayıları yedekli düşünülerek sayı belirlenmiştir) olmak üzere toplam 30 adet lokasyon belirlenmiştir. Öncelikli olarak bu lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak olup, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla sondaj neticelerine göre gerekli durumda izinleri alınmış diğer lokasyonlar da kullanılabilecektir. Sondaj stratejisi, açılan kuyuların neticesine göre tekrar gözden geçirilecektir. Kuyuların üretim veya reenjeksiyon kuyusu olup olmayacağı konusunda, tüm kuyular açıldıktan sonra, kuyu testleri ve verimleri karşılaştırılarak karar verilecektir. Sondaj çalışmaları neticesine ve parsel temini durumlarına göre gerekli durumunlarda izinli diğer alanlar da kullanılabilecektir. Çalışmaların nihailendirilmesinin ardından kesinleşmiş üretim/reenjeksiyon ve gözlem kuyu yerleri için DSİ kurum görüşü alınacaktır.