Agen Enerji Üretim Ticaret ve San.A.Ş. tarafından yapılması planlanan Gök HES Kapasite artışı ÇED yönünden uygun bulundu.

AGEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından “Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Selimiye Mevkii’nde, Sakarya Nehri üzerinde mevcut 9,63 MWm/9,11 MWe planlanan 13,30 MWm/12,64 MWe gücündeki “Gök HES Kapasite Artışı” projesi kurulup işletilmesi planlanmaktadır.

Projeden elde edilecek firm enerji miktarı 6,93 GWh /yıl, sekonder enerji miktarı 45,80 GWh/yıl, yıllık elde edilecek toplam enerji miktarı ise 52,73 GWh/yıl’dır. Proje alanı yakınından Adapazarı-Bilecik Otoyolu ve civar köy ve ilçeleri birbirine bağlayan yollar geçmektedir.

Projenin amacı sadece enerji elde etmeye yöneliktir. Hidroelektrik santrallerde su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü ilkesine göre potansiyel enerjisi önce kinetik enerji mekanik enerjiye, daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi aracılığıyla elektrik enerjisine dönüşür. Gök HES Kapasite Artışı projesinin su kaynağı Sakarya Nehri’ dir. Söz konusu projede elektrik üretiminde kullanılan su hiçbir kalite değişimine uğramadan tekrar nehre verilecektir.

Gök HES Kapasite Artışı’nın yapım süresi inşaat öncesi ve inşaat dönemi olmak üzere toplamda 4 yıl, ekonomik ömrü ise yaklaşık 50 yıl olarak öngörülmektedir. Projenin inşaat aşamasında 100 personelin, işletme aşamasında ise 20 personelin çalışması planlanmaktadır. Çalışacak personellerin tüm sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile santral sahasına yakın bir sahada bir adet merkezi şantiye kurulması düşünülmektedir.

Konuya istinaden Bilecek Valiliğine sunulan dosya incelenmiş Çevresel Etki Değerlendirmesi doğrultusunda uygun bulunmuştur.