30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


GENDED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED;  “güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretme, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ, FVGS”  sektörü değer zincirinde bulunan bütün paydaşların Türkiye’de ki sesi olarak 2009 yılında kurulmuştur.
Sektörler arası bir sivil toplum kuruluşu olarak hızla büyüyen ve 2015 yılına 135 üye ile başlayan  GENSED, Avrupa Fotovoltaik Birliği’nin (European Photovoltaic Association,  EPIA) Türkiye’de ki tek resmi temsilcisidir. GENSED fotovoltaik güç sistemleri  sektöründeki bilimsel, teknolojik ve ticari gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyelin, sektörde faaliyet gösteren yada sektöre yatırım planlayan tüm kurum ve kuruluşlarca doğru anlaşılıp değerlendirilmesini sağlama yolunda güçlenerek büyümektedir.
Sektörün üst halkalarında ileri teknoloji ve büyük yatırım gerektiren polislisyum üretimi, silisyum kristal büyütme, dilimleme alanlarında endüstriyel ölçekte ülkemizde endüstriyel faaliyet olmamakla birlikte güneş gözesi(güneş pili) üretimi alanlarında yatırımlar başlamıştır.  Ancak bu alanlara kolayca transfer edilebilir teknoloji, altyapı ve yetişmiş insan kaynaklarına sahip sanayilerimiz uluslararası yarışta yerlerini almışlardır. Bu halkalarda yakın gelecekte ülkemizdeki olası yatırımlar için GENSED yol gösterici olacak teknik ve ekonomik raporların hazırlanmasını ve gereken devlet teşviklerini ve uluslararası ortaklıkları hızlandırmaya çalışmaktadır.
GENSED değer zincirinin diğer halkalarında; modül üretimi ve bu üretimle ilgili bütün bileşenler, güç elektroniği, fotovoltaik güç sistemlerine dayalı santrallerinin planlanması, kurulumu, işletilmesi, bakımı, geri dönüşüm sektörü ve bunların finansmanında faaliyet gösteren ulusal olduğu kadar uluslararası firmaları da bir çatı altında toplayarak sektörel sinerji yaratmaktadır.
GENSED, henüz öğrenme eğrisinin başında olan sektörün uygulamalarıyla ilgili deneyimleri ve önerileriyle birlikte ülkemizin gerçeklerini göz önüne alarak politikaların ve buna bağlı kanun, yönetmelik ve yönergelerin oluşmasına katkı sağlamaktadır.  GENSED,  Ülkemizde fotovoltaik güç sistemleri sektöründe yatırım yapan yada yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları doğru bilgilendirip, bu yatırımcılarla üyelerimizle yapabilecekleri ortaklıkları için sağlıklı bilginin akmasına ve ortamın sağlanmasına aracı olmaktadır.
GENSED düzenli toplantı, konferans, seminer ve eğitim programları ile kamuoyunu bilgilendirme yanında sektördeki paydaşlarını hızla büyüyen ve değişen fotovoltaik güç sistemleri sektörü yol haritasındaki teknolojik, ticari ve yasal değişimler konusunda güncel tutmaktadır.
Ekim 2012 tarihinde derneğimizin İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.