Yenilenebilir, Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı Türkiye’de her geçen gün artıyor.  Gaziantep’te alternatif enerji kaynaklarından  enerji üretimi 20 MW’ı buldu. Güneş Enerjisi ve Çöp Gazı’ndan sağlanan enerji Kaynakları öne çıkıyor.

Gaziantep fosil yakıtların yanı sıra elektrik enerjisini alternatif kaynaklardan karşılama çalışmalarında oldukça ilerledi. Genel olarak Hes ve doğalgaz çevrim santrallerinden enerji üretilen Türkiye’de Gaziantep çevresel yaklaşımlarıyla önce çıkıyor.

Gaziantep’te 12,2 MW güneş, 7,32 MW da çöp tesislerinden enerji sağlanabiliyor. Özellikle devletin alternatif enerji politikaları ve sağlanan teşvikler sayesinde Gaziantep’in değişik yerlerinde büyük küçük 20 güneş enerji santrali devreye alınmış durumda. Hali hazırda 5 ges’in daha yapım aşamasında olduğu Gaziantep’te toplam gücü 7,26 MW olan 2 adet biyogaz enerji üretim tesisi de enerji üretiyor. Güneş enerji santrallerinin ilkini Şehitkamil Belediyesi kurarken, en son Hasan Kalyoncu Üniversitesi de 1 MW kapasiteli santrali kurarak kendi enerjisi üretmeye başladı.

40 MW GÜÇ İNŞA AŞAMASINDA
Gaziantep’te 0,5 ve 1 MW kurulu gücü olan güneş enerji santrallerinin ardından Oğuzeli Güneş Enerji Santrali 21 MW, Opak Enerji 10 MW, Asude Enerji 7,71 MW GASKİ 1 MW, Gaziantep Havalimanı 0,5 MW olmak üzere 5 yeni tesis inşa aşamasında. Çöpten enerji üretiminde de önemli mesafe kat edilen kentte Büyükşehir Belediyesi 2 ayrı tesiste toplam 7,32 MW kurulu güce ulaştı. 1 MW kapasiteli bir tesisten elde edilen elektrik enerjisiyle yılda 45 bin ağacın absorbe edebileceği yaklaşık bin ton karbondioksit salımı engellenirken, Gaziantep 20 MW kurulu gücüyle yıllık 20 bin ton karbondioksit salımını da engelleyerek doğasını koruma yolunda önemli bir atmış oldu. Yapımı devam eden santrallerin de tamamlanmasıyla bu rakam 60 bin ton kapasiteye çıkmış olacak.

İLK KURAN ÜNİVERSİTE
Güneş enerji santrali sayesinde hem kendi enerjilerini ürettiklerini hem de çevreyi temiz tutuklarını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “İlk önce Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bina çatısında 0,16 MW kapasiteli bir tesis kurmuştuk. Sonra kendi arazimizde 1 MW gücünde ve fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali kurduk. Üretilen enerjiyi öncelikle kendi tüketimimizde kullanıyoruz” diye konuştu. sabah.com.tr