30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


G20 Ülkeleri Enerji Dönüşümlerine Öncülük Edecek

ANKARA (Enerji Portalı) – Dünya Enerji Konseyi, Ekim ayında Ulusal Haber Ajansı tarafından yayınlanan “G20 Ülkelerinde Enerji Dönüşümleri” adlı raporunu değerlendirdi.

Dünya Enerji Konseyi, Ulusal Haber Ajansı tarafından yayınlanan “G20 Ülkelerinde Enerji Dönüşümleri” adlı raporunu değerlendirdi. Rapora göre G20 hükümetleri sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve daha temiz bir enerji geleceğini desteklediği sürece, küresel olarak enerji dönüşümlerine öncülük edecek.

Sürdürülebilir ve Eşit Enerji Dönüşümleri

Günümüzde, G20 ülkelerinin enerji tüketimi ağırlıklı olarak fosil yakıtı tabanlıdır. Özellikle kömür bu pay içinde en büyük tek yakıttır. Rapora göre son yıllarda elektrik için yenilenebilir enerji kapasitesinde artış ve enerji yoğunluğunda düşüş meydana gelmiştir. Fakat buna rağmen hızla büyüyen G20 enerji tedariğinde petrol, gaz, kömür ve nükleer santrallerin toplam payı son 30 yılda çok değişmemiştir. Ancak, bireysel G20 ülkeleri, enerji talebinin durgunlaştığı ve enerji sektörünün daha temiz kaynaklara doğru hareket ettiği bu zamanda, kömür kullanımında hızlı bir düşüş bekliyor.

Rapora göre eşit ve sürdürülebilir bir enerji dönüşümünde fikir birliğine varmak için, yeni teknolojilerdeki ve ihtiyaç duyulan yeni işlerdeki çalışanların desteklenerek, yeniden eğitilerek ve nihai tüketiciler için enerji maliyetlerindeki olası dalgalanmaları yöneterek temiz enerji teknolojilerindeki yeniliklerin desteklenmesine daha çok dikkat edilmeli.

Daha Esnek Enerji Sistemleri Geliştirilmeli

Rapor G20 Ülkelerindeki enerji sistemlerinin, değişen enerji talebi modellerine, yenilenebilir kaynakların artan paylarına, elektrikli araçların sunduğu yeni fırsatlara ve enerji sektörünün daha fazla dijitalleşmesine uyum sağlaması gerektiğini öngörüyor.

Enerji Dönüşümlerinde Doğal Gazın Rolü Artacak

Doğalgaz sadece enerji üretiminde değil, endüstride, ısıtma ve pişirme ve nakliye alanlarında da enerji sistemlerinde düşük emisyonlu yakıtların büyük ölçekli entegrasyonu için ihtiyaç duyulan güç sistemi esnekliğini sağlıyor. Rapora göre gaz yakıtlı güç üretiminin rolünün, özellikle enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu kömürden sağlayan ülkelerde artması bekleniyor ve arz güvenliğini sağlamak için bölgesel işbirliği ve pazar entegrasyonu önem kazanıyor.

Enerji Piyasalarının ve Sistemlerinin Saydamlığı Artırılmalı

Şeffaflık, ilgili paydaşlar ve toplum arasında enerji geçişleri konusunda fikir birliği oluşturmak için temeldir. Şeffaf fiyatlandırma, tüketicilerin enerji maliyetlerini ve maliyet etkin sonuçları elde etmek için piyasalar ve enerji sistemleri için temel öneme sahip. G20 ülkeleri, verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltma konusundaki kararlılıklarını sürekli olarak göstermiştir ve enerji fiyatlandırmasının daha verimli ve şeffaf olmasını sağlamıştır. Rapora göre  G20 ülkeleri bu tutumlarını kamuoyunu bilinçlendiren ve yatırımı teşvik eden verimlilik önlemleri ile desteklediklerinde, şeffaflığın korunmasını sürdürülebilecektir.

Enerji Dönüşümlerinde G20 İşbirliğinin Fırsatları

Arjantin’in G20 dönem başkanlığı yılı, Grubun 2008’deki Washington’daki ilk Liderler Zirvesi’nin 10. yıl dönümünde yer alıyor. G20 liderleri, enerji geçişleri konusunda fikir birliğine varılmasında güçlü bir etkiye sahip olan Latin Amerika’da ilk defa bir araya gelecekler.

G20 Enerji Sektörü Mevcut Küresel Enerji Yatırım Eğilimleri

Yönergeler G20 enerji sektörü trendlerini ve mevcut küresel enerji yatırım eğilimlerini sunuyor. Bu yönergeler işbirlikçi çabaların zorluklarının dikkate alınmasına ve işbirliği ruhunun benimsenmesine yardımcı olmak için öneriliyor.

Eşit ve sürdürülebilir kalkınma için fikir birliği oluşturmak amacıyla, G20 ekonomileri, daha yakın işbirliği içinde olarak ve enerji geçişlerinde en iyi uygulamalarla ilgili deneyim alışverişinde bulunarak ivme oluşturabileceği öngörülüyor. Özellikle enerji planlaması, esneklik ve enerji güvenliği, bölgesel işbirliği ve pazar entegrasyonu, dönüşümde fosil yakıtların rolü, enerji verimliliği göstergeleri ve yenilenebilir enerji, enerji piyasası tasarımı ve güç sistemi esnekliği konularının bu alanda ön planda tutulması tavsiye ediliyor.

G20 ülkeleri, özel ve kamu sektörlerinden enerji kaynakları ve teknolojilerine yatırımları teşvik etmek ve özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmak için istikrarlı ve sağlam düzenleyici çerçeveleri ve şeffaf enerji fiyatlandırma yapılarını desteklemelidir.

G20, yenilikçi finansmanı teşvik etmek için önemli bölgelere yatırım yapılmasını kolaylaştırarak Çok Yönlü Kalkınma Bankaları ve çok taraflı iklim finansmanı kurumlarından destek almayı amaçlamalıdır.

Rapora göre G20 ülkeleri kritik temiz enerji teknolojilerinin daha geniş kapsamlı araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yaparak güç sektörünün ötesinde yatırım ve çabaları güçlendirebilir, böylece teknoloji maliyetlerini düşürebilir.

Uygun maliyetli ve güvenli enerji dönüşümleri sağlamak için, G20 üyeleri enerji yoğunluğu iyileştirme hızını artırmayı hedeflemeli. Ayrıca, endüstri, ulaştırma, binalar ve cihazlar arasında minimum performans standartları ve ilgili etiketleme programları aracılığıyla, sektörel kapsama alanını genişleterek 2030 yılına kadar yıllık oranını katlayabilir.

G20 ülkeleri; hava kalitesi, iklim değişikliğinin azaltımını en üst düzeye çıkarmak için, modern yenilenebilir elektriğin payını üç katına çıkarmayı ve 2030 yılına kadar, ulaşım, ısıtma, soğutma ve endüstride yenilenebilir enerji dağıtımının hızlandırılmasını hedeflemeli. Ayrıca yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını iki katına çıkarmak için çalışmalar yapması gerektiği öngörülmekte.

DEK’in hazırladığı “G20 Ülkelerinde Enerji Dönüşümleri” isimli özete buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.