Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile florlu sera gazlarından oluşan emisyonları kontrol altına almak ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde belirtilen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemek amaçlanıyor.

Florlu Sera Gazlar Yönetmeliği

– Florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esaslara,

– Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemelere,

– İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamalara yönelik hükümleri içeriyor.

Yönetmeliğe ulaşmak için Lütfen Tıklayınız