FBY Enerji Üretim A.Ş. Adana ili, Yüreğir İlçesi, Zağarlı Mah., 105 Ada, 2-3-4-5-6 Nolu Parseller adresinde  “FBY BES (Biyokütle Enerji Santrali) Yüreğir” projesini yapmayı planlamaktadır.

Planlanan tesis atık bertaraf tesisi olarak değerlendirildiğinde, Adana’da çevre kirliliği oluşturan veya oluşturabilecek olan tarımsal atıklar (mısır ve pamuk sapları) ve narenciye atıklarının düzensiz depolanmasını engelleyecek hem de elektrik enerjisi üreterek milli gelirimize katkı sağlayacaktır. Yapılması planlanan tesiste biyokütle yakıtlı enerji santrali ile elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır.

Planlanan tesiste hammadde olarak tarımsal atıklar (mısır ve pamuk sapları) ve narenciye atıkları kullanılacaktır. Kullanılacak hammaddeler çevre çiftçilerden, belirli anlaşmalar yapıldıktan sonra temin edilecektir.

Proje kapsamında tesiste yılda 79.500 ton (%14 nem) bitkisel atık yakılması (bertaraf edilmesi) planlanmaktadır. Kullanılacak hammaddelerin ortalama % 40’ının mısır atığı (31.800 ton/ yıl), % 40’ının pamuk atığı (31.800 ton/yıl) % 20’sinin ise narenciye atığı (15.900 ton/yıl) olması öngörülmektedir.

Tesis tam kapasitede 79,500 ton/yıl (% 14 nem) atık işleyecek ve bunun karşılığında 9,72 MWe (40MWt) elektrik enerjisi üretecektir. Tesisin tam kapasite ile çalışması durumunda elde edilecek enerji miktarı 56,250 MWh olacaktır. Hammadde olarak kullanılacak olan bitkisel atıklar (pamuk ve mısır sapları, narenciye atıkları (narenciye dalı-sapı)) hasat sonrası tarladan ve narenciye bahçelerinden toplandıktan sonra balyalanarak orjinal hali ile tesis hammadde depolama alanına getirilecektir. Tesise getirilen hammaddeler nem alma, yakma gibi çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra elde edilecek yüksek bacınçlı su buharı yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülerek piyasaya sunulacaktır.