EYODER – Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği , kurulduğu 2010 yılından bu yana enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak gelişmesi için çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Binalar ve endüstriyel tesislerde kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere eğitim-sertifika almış ve yetkilendirilmiş; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ,enerji yöneticileri ile diğer ilgili sektörel dernek-kurum kuruluş-banka ve üretici-uygulayıcı şirketleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla, enerjinin yönetilmesinin zorunlu olduğuna inanan ve sektörde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile de yakın temaslarda bulunmakta ve çalışmalarına destek vermektedir.

EYODER – Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Amacı;

Gelişmekte olan ülkemizde, bir yandan enerji ihtiyacı hızla artmakta ve zaten sınırlı olan fosil enerji kaynaklarımız tükenmekte, öte yandan da enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığımız (%77), enerji bağımlılığından kaynaklı cari açığımız (%67.5) gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca ülke olarak, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazları salınımının azaltılması konusunda sorumluluklar yüklendiğimiz / yaptırımı olan anlaşmalara imza konulmuştur. Bu kapsamda Derneğimiz, en ucuz ve kolay ulaşılabilen enerjinin “tasarruf edilen enerji olduğu” ve enerji verimliliğinin “yeni bir enerji kaynağı” olduğu ilkesinden hareketle, ülkemizde enerji verimliğine katkıda bulunmak amacıyla EY’leri ve yetkilendirilmiş EVD firmalarını, enerji verimliliği sektöründe çalışan profesyonel kişiler ile akademik personel, şirket, kurum, kuruluş, banka ve finans şirketleri ile uzmanları biraraya getirerek bir sinerji yaratmayı, üyelerini uluslararası standartlarda teknolojik ve örgütsel düzeye yükseltmeyi, diğer yandan da devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmayı amaçlamaktadır. Şubat 2012’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde” 2015 yılına kadar EY sayısının 5.000, sanayide uzman EVD firması sayısının 50’ye ulaşmasının planlandığı göz önüne alındığında, örgütlenmenin/organize olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.


EYODER – Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği İletişim:

Adres: Vefa Deresi Sokak Gayrettepe İş Merkezi C Blok No: 7/5 Gayrettepe – Şişli / İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 217 01 55

Fax: +90 (212) 217 02 21

Mail: info@eyoder.org.tr