30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EVÇED: Enerji Verimliliği Sektörü Desteklenmeye Devam Edilmeli

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), enerji verimliliği sektörünün desteklenmesine devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), EVD şirketlerinin 2015-2018 yıllarındaki faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda enerji verimliliği sektörünü inceledi. İncelemeler sonucunda EVÇED şu değerlendirmeleri ve sonuçları paylaştı:

“Endüstriyel işletmelerde, rekabet gücünün iyileştirilmesi ve enerji maliyetlerinin toplam maliyet üzerindeki etkisinin azaltma ihtiyacı daha çok önem arz ettiği ve enerji verimliliği bilincinin daha yüksek olması sebebi ile enerji etütleri ve verimlilik artırıcı proje hazırlama faaliyetleri bina sektörüne göre daha fazla gerçekleştirilmiştir. Sanayi sektöründe yetki alan EVD şirketlerinin tamamına yakını sanayi enerji etüdü gerçekleştirmiştir.

‘Bina alanındaki EVD şirketlerinin %30 oranında kısmı sadece EKB düzenleme faaliyeti gerçekleştirdi.’

Bina sektöründe faaliyet gösteren EVD şirketlerinin enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje hazırlama faaliyetleri sınırlı sayıda kalmakta olup özellikle EKB düzenleme faaliyetlerinde etkin bir rol üstelenmişlerdir. EVD şirketlerinin %30 oranında kısmı ise sadece EKB düzenleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Söz konusu şirketler; 28/04/2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik düzenlemesi öncesi mevcut binalara EKB düzenlemesi yetkisinin Bakanlıkça bina kategorisinde yetkilendirilmiş EVD şirketlerine tanımlanması sebebi ile söz konusu faaliyeti yürütmek üzere yetki aldığı tespit edilmiştir.

2015-2018 yılları arasında sanayi ve bina sektöründe gerçekleştirilen etüt sayıları ve potansiyel belirleme çalışmaları düşüş göstermektedir. Endüstriyel işletmelerde ve özel ticari hizmet binalarında yapılması zorunlu etütlerin ilki 2015 yılında başlatılmış olup ikincisi 2019 yılında gerçekleştirilecektir. Bu sebeple etüt ve dolayısıyla verimlilik artırıcı proje faaliyetlerinin 2019 yılında artış göstermesi beklenmektedir.

‘EVD şirketleri tarafından bina sektöründe verilen enerji yönetim hizmeti istenilen seviyede artış gösteremedi.’

EVD şirketleri tarafından bina sektöründe verilen enerji yönetim hizmeti istenilen seviyede artış gösterememiştir. Enerji yönetim faaliyetleri, EVD şirketlerinin yanı sıra; bina yönetimi bünyesinde görevli olan enerji yöneticileri ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip gerçek kişiler tarafından da yapılmaktadır. Bu bağlamda, hizmet alım yöntemi ile binalarda enerji yönetimine imkan tanınmasına rağmen, enerji yönetim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak EVD şirketleri üzerinden değil gerçek kişiler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

‘Enerji verimliliği eğitim faaliyetleri artma eğiliminde.”

2015-2018 yılları arasında eğitim faaliyetleri yükseliş trendinde olduğu gözlemlenmiştir. Eğitim ve katılımcı sayıları verileri üzerinden; piyasada oluşan taleplere karşılık verecek şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaların yürütüldüğü değerlendirilmektedir.

‘2019-2020 yıllarında verimlilik artırıcı proje hizmetlerinde artış bekliyoruz.’

Verimlilik artırıcı projelere yönelik EVD şirketlerinin verdiği danışmanlık hizmeti sayısı, 2018 yılında kayda değer ölçüde artış göstermiştir. Söz konusu değerlendirme Bakanlık tarafından desteklenen veya desteklenmeyen diğer projeler üzerinden yapılmış olup 2018 yılında Başkanlığımızın destekleme faaliyetlerindeki performansı gelişimi etkilemiş olup yeni yasal düzenlemeler ile 2019-2020 yıllarında verimlilik artırıcı proje hizmetlerinde artış eğilimi beklenmektedir.

‘EPS’lerin 2020’den sonra yaygınlaşacağını öngörüyoruz.’

EVD şirketlerinin yaptığı Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) sayısının oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Yürütülen EPS mevzuatı çalışmaları neticesinde EPS sayısında önemli bir artış sağlanacağı ve örnek uygulamaların 2020 yılından itibaren yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir.

‘Kojenerasyon, trijenerasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlere yönelik yapılan danışmanlık hizmetlerinde artış yaşanıyor.’

Son yıllarda; kojenerasyon, trijenerasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlere yönelik yapılan danışmanlık hizmetlerinde artış gözlenmiştir. EVD şirketlerinin yerinden üretim sistemlerine ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin, yasal düzenlemelere paralel şekilde artış göstereceği beklenmektedir. Ayrıca, 2015-2017 yılları arasında şirketlerde enerji verimliliği konusunda ilave teknik personel istihdamı artış meydana gelirken, 2018 yılında beklenen ivme yakalanamamıştır.

‘Enerji verimliliği sektörünün desteklenmesine devam edilmesi gerekiyor.’

Türkiye’de enerji piyasasının oluşturulması, enerji verimliliğinin sağlanması ve alternatif enerji kaynakları kullanımının teşvik edilmesi gibi alanlardaki kural ve politikaları oluşturmak ve ülkemizin enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında sanayi, bina ve enerji sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin EVD Şirketleri tarafından ülke genelinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Kanun düzenlemesi ile enerji verimliliği uygulamaları ile enerji tasarruf potansiyelinin kazanılması, rekabet gücünün iyileştirilmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir yapı kurulması hedeflenmiş olup Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında enerji verimliliği sektörünün desteklenmesine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.”

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.