30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EVÇED Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu’nu yayımladı.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından hazırlanan ” Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu”nda şu başlıklar yer alıyor:

>> Enerji Verimliliğine Yönelik Bilgi Düzeyi
>> Enerji Verimliliğine Yönelik İlgi Düzeyi
>> İşletmelerde Enerji Verimliliği Politikaları
>> Önem Uygulama Analizi
>> Enerji Verimliliğine Yönelik Uygulama Boyutu
>> Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Bu başlıkların tamamından önemli noktaları içeren 18 maddelik Yönetici Özeti kısmı ise şu şekilde:

Yönetici Özeti

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi (1-5)

1) İşletmelerin 2019 yılında Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 158,5 olarak tespit dilmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir.

Şekil 1. Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi
  • Sanayi işletmelerinin Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 152,1 (orta üst) olarak tespit edilmektedir.
  • Hizmet işletmelerinin Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 134-150 değer aralığında 141,0 orta alt olarak tespit edilmektedir.
  • Ulaştırma ve tarım işletmelerinin Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 162,3 orta üst olarak tespit edilmektedir.

2) İşletmelerin %94’ü enerji verimliliği konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %95,6’sı enerji tasarrufu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir. Enerji verimliliği ile enerji tasarrufu konusunda “çok bilgi sahibi” olduğunu belirtenler, sanayi işletmeleri içerisinde en yüksek orandadır. Bununla birlikte tüm sektörlerde “biraz bilgi sahibidir” olarak ifade edilen yaklaşık %50’lik bir hedefe yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmelidir.

3) Enerji verimliliği konusunda bilgi ile enerji verimliliğine verilen önem arasında yüksek korelasyon gözlenmektedir. Bilgi – önem ilişkisi en yüksek sektörler ulaştırma ve tarım olurken bilgi önem- ilişkisi en düşük sektör hizmet olmaktadır.

4) Her 10 işletmeden 9’u işletmesinde 3 yıl öncesine göre bugün enerji verimliliğine verilen önemin arttığını ve 3 yıl sonrasında da bugüne göre enerji verimliliğine verilen önemin artacağını düşündüğünü belirtmektedir.

5) İşletmede enerjinin verimli kullanılmasına önem vermede en etkili neden «maliyetleri azaltmak» olmaktadır. İşletmede enerjinin verimli kullanılmasına önem vermeme nedenlerinde ise «bilgi eksikliği» ve «mali nedenler» olmak üzere başlıca 2 neden ön plana çıkmaktadır.

(6-10)

6) Sanayi işletmelerinin %64’ünde enerji verimliliğine enerji tasarrufundan daha fazla önem verilmektedir. Hizmet işletmeleri ile ulaştırma ve tarım işletmelerinde ise enerji tasarrufuna enerji verimliliğinden daha fazla önem verilmektedir.

7) Tüm işletmeler genel olarak göz önüne alındığında enerji verimliliğine yönelik ifadeler içerisinde katılım oranı en yüksek ifade «ülke ekonomisine katkı sağlaması» olmaktadır. Katılım oranı en yüksek ifade sanayi sektörü için «ülke ekonomisine katkı sağlaması», hizmet sektörü için «işletme giderlerini azaltması», ulaştırma ve tarım sektörleri için ise «çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlaması» olmaktadır.

8) Sanayi işletmeleri nezdinde bilinirliğin en yüksek olduğu teşvik ve destek «Verimlilik Arttırıcı Proje Destekleri» olmaktadır. Sanayi işletmelerin %50,8’i herhangi bir teşvik ve destekten haberdar değildir. Sanayi işletmelerinin %83,1’i enerji verimliliği konusunda teşvik ve desteklerden yararlanmak istemektedir. Teşvik ve desteklerden ararlanmak isteyen ancak bilgi eksikliği olan ciddi bir kesim olduğu görülmektedir.

9) Sanayi işletmelerinin %21’i işletmesinde TS EN ISO 50001 sistemi olduğunu belirtirken, %36’sı kurmayı düşündüğünü ifade etmektedir. TS EN ISO 50001 sistemi kurmayı düşünmeme nedenleri arasında «yeterli bilgiye sahip olunmaması» ilk sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra sistemi kurmayı düşünenlerin %42’si şirketin yapısının ygun olmadığını belirtmektedir. Sanayi işletmelerinin %53’ü 3 ila 5 yıl içinde TS EN ISO 50001 sistemini kurmayı düşünmektedir.

10)İşletmelerin enerji verimliliğini arttırma uygulamaları için bütçe ayırmama durumunun daha yaygın olduğu görülmektedir.(%53,0)

(11 – 18)

11)Enerji verimliğine yatırım yapma durumunda işletmelerin mali geri dönüş beklentisi ortalama 3,4 yıldır. 5 yıl üzeri geri ödeme süresi olan enerji verimliliği yatırımları tercih edilmemektedir. Ankete cevap veren işletmelerin son üç yıl içinde doğrudan (3,7 milyon TL) ve dolaylı (3 milyon TL) yatırım tutarını 6,7 milyon TL olarak beyan etmiştir.

12)İşletmelerin %73,3’ü kurumsal strateji ve hedeflerinde enerji verimliliğine yer verirken ve %76,8’i enerji yöneticisi gerekli demesine rağmen, yarısında enerji yöneticisi bulunmamakta, enerji yönetim sistemi kuranlar beşte bir oranında sınırlı kalmaktadır.

13)İşletmelerin %82,6’sı enerji verimliliği etüt çalışmalarını gerekli bulurken, Enerji verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti (EVD’lerden vb.) almayı %36’sı gerekli görmemektedir.

14)Çalışanlara enerji verimliliği eğitimi verilmesi %87,2 önemli görülürken uygulama etkinliğinin %30,5 ile zayıf olduğu bir diğer alan olarak belirtilmektedir. Hizmet sektörünün strateji ve hedeflerinde enerji verimliliği diğer sektörlere göre uygulamada daha az yer bulmuştur.

15)Enerji verimliliğinde teşvik ve desteklerin oldukça önemli bulunduğu ama uygulamada yeterince faydalanılamadığı değerlendirilmektedir.

16)İşletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamalar arasında «verimli aydınlatma ürünleri kullanımı» en yaygın uygulama olarak öne çıkmaktadır. Akabinde ise «tesisat yalıtımı», «merkezi iklimlendirme sistemi kullanımı» ve «pencere yalıtımı, yalıtımlı cam» gelmektedir. İşletme yapısına uygun olmasına rağmen kullanımın en düşük olduğu uygulama ise «yenilenebilir enerji kaynakları» olmaktadır. «Yüksek enerji tüketen makinaların elektriğin ucuz olduğu saatlerde çalışması» ise en yüksek oranda işletme yapısına uygun olmayan uygulama olarak tanımlanmaktadır.

17)Her 10 işletmeden 9’u işletmede yakıt tüketimi düşük ulaşım aracı kullanımına önem verildiğini belirtmektedir. Yakıt tüketimi düşük ulaşım aracı kullanımına hizmet sektörünün sanayi, tarım ve ulaştırma sektörüne daha az önem verdiği görülmektedir.

18)«İhtiyaç duyulan kapasitede motor kullanılması» sanayi işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik en yaygın uygulama olmaktadır. «Kojenerasyon ve/veya Trijenerasyon uygulamaları» ise diğer uygulamalara oranla en az gerçekleştirilen uygulama olmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak ve indirmek için aşağıdaki bağıntıyı kullanabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.