EÜD – Elektrik Üreticileri Derneği, Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması için çalışıyor.

EÜD – Elektrik Üreticileri Derneği Amacları;

  • Üye Şirketler arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlara karşı ortak stratejiler geliştirilmesini organize etmek,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslarda bulunarak üyelerin ortak sorun ve çözüm önerilerini aktarmak,
  • Sektördeki yasa ve mevzuat değişikliklerini takip etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştirmek,
  • Üyeleri piyasayla ilgili kurallar ve gelişmeler ile ilgili bilgilendirmek,
  • Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek sempozyum, seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek
  • Enerji piyasasının istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak üzere politika ve stratejiler üretmek ve bunları ilgililerle paylaşmak.

EÜD – Elektrik Üreticileri Derneği İletişim:

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak Kuzey Apt. No:9/1 06520 Çankaya ANKARA

Telefon: 0 312 447 22 68 (PBX)

Fax: 0 312 447 21 15

Mail: eud@eud.org.tr