30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EÜAŞ “Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesi” Danışmanlık Hizmeti Alımı İhalesi

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/41344

Dosya No                                        :  2018/11-HİZ-41344

1 – İdarenin

 1. a) Adı:  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı
 2. b) Adresi:  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı  No: 2/13 Çankaya/ANKARA
 3. c) Telefon numarası:  0 312 212 69 00 – (İsmail ERGÜN: 2682)
 4. d) Faks numarası:  0 312 212 17 48
 5. e) Elektronik posta adresi:  –

2 – İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı işi

3 – İhale konusu işin

 1. a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer:  Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası
 2. b) Teslim tarihi/işin süresi:  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren toplam 540 takvim günüdür.

4 – İhale ile ilgili bilgiler

 1. a) İhale Dokümanı bedeli:  118,00-TL (KDV dahil)
 2. b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Dış Satın Alma Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 23 Çankaya/ANKARA

 1. c) İhale Usulü:  Açık ihale usulü
 2. d) İhale tarih ve saati:  02.2018, saat 11:00
 3. e) Tekliflerin verileceği yer:  Teklifler 21.02.2018 saat 11:00’e kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. f) İhalenin yapılacağı yer:  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı  No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA
 2. g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

                                                            İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

                                                            Ancak, ihaleye teklif verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını İdare’den satın alması zorunludur.

5 – Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1011/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.