30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EÜAŞ Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı Yapacak

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı Yapılmasına ilişkin değişiklik yapıldı.

EÜAŞ’ın Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı değişikliklerine istinaden ilan bugünkü Resmi gazetede yayınlandı.

Buna göre; EÜAŞ’ın Hizmet alımına istinaden resmi gazetedeki ilan aşağıdaki şekildedir.

ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2018/9376

Dosya No                                  :  2018/02-HİZ-9376

1 – İdarenin

  1. a) Adı:  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı
  1. b) Adresi:  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı  No: 2/13 Çankaya/ANKARA
  1. c) Telefon numarası:  0 312 212 69 00-2318
  1. d) Faks numarası:  0 312 212 17 48

2 – İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

17.01.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin 30304 sayı 83. sayfasında ihale ilanı yayımlanan “Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ne ait idari şartname ve teknik şartnamede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur.

Değişen MaddeEski HaliYeni Hali
İdari Şartname 3.c. maddesiİhale Tarihi: 05.02.2018İhale Tarihi: 19.02.2018
İdari Şartname 5.b. maddesiSon teklif verme tarihi: 05.02.2018Son teklif verme tarihi: 19.02.2018
İdari Şartname 7.1.ı. maddesiı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (d) bendinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
Teknik Şartnamenin

 

7.f. maddesi

7.f. EÜAŞ tarafından talep edildiğinde veya gerektiğinde işin görselliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için bütün ölçüler gerçek olmak üzere tasarlanmış olan projenin bölgesel olarak tasarlanmış olan Animasyon çalışmaları için “Autocad,Autodesk Civil3D, 3D max, Rhino, Adobe Premier vb.” programları birlikte kullanılacaktır.Bu madde Teknik Şartnameden çıkartılmıştır.

1029/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.