30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ETKB Tarafından “YEKA RES-3 Düzeltme İlanı” Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), “YEKA RES-3 Düzeltme İlanı” hakkında duyuru yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından “YEKA RES-3 Düzeltme İlanı” hakkında şu duyuru yapıldı:

Toplamı 2.000 (ikibin) MWe kapasitesinde olan ve belirlenen 42 adet bağlantı bölgesinde 20– 90 MWe arasında değişen bağlantı kapasitelerinde olmak üzere yapılacak olan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar’a (YEKA RES-3 Yarışmaları) ilişkin başvuruların 14/12/2021 tarihinde alınmasına yönelik Düzeltme İlanı 01/10/2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu Düzeltme İlanı şu şekilde:

YEKA RES-3 Düzeltme İlanı:

Düzeltmeye konu yarışma ilanının aslına uygun olarak yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı: 29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete Söz konusu yarışma ilanının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“1 – İdare Bilgileri:
Adı: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Adresi: Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ ANKARA
Telefon numarası: 0 312 213 12 04
Faks numarası: 0 312 223 69 84
Elektronik posta adresi: yeka@enerji.gov.tr
İnternet adresi: http://www.enerji.gov.tr
Yarışma Konusu: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma”

Söz konusu yarışma ilanının 2 nci maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“2 – Yarışma Bilgileri:
ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati:
Başvurular, 14/12/2021 tarihinde ve 09.30 – 13.00 saatleri arasında, İdare’nin yukarıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.