30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ETKB: 900 Bin TEP Enerji Tasarruf Edildi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED), Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2018 Gelişimi Özet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı 2017-2023 yıllarını kapsıyor. EVÇED bu plan doğrultusunda 2017-2018 döneminde yapılan çalışmaları ortaya koyduğu çalışmasını paylaştı.

900 bin tep enerji tasarrufu sağlandı…

Raporda, yapılan analizlerde ülkemizde 2017 ve 2018 yıllarında enerji verimliliğine 1.35 milyar ABD Doları yatırım yapıldığı ve bunun sonucunda yaklaşık 900 bin tep enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Rapora göre 2018 yılında şu gelişmeler öne çıktı:

· Bina ve hizmet sektöründe A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip binalara teşvikler getirildi. Enerji Verimliliği Kanunu‘nda yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarına, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere on beş yıla kadar enerji performans sözleşmeleri yapabilme imkanı sağlandı. Ayrıca, belediyelerde enerji verimliliğine odaklanmak üzere İller Bankası personel ve cihaz altyapısını tamamlayarak yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi oldu.

Sanayide yaklaşık 100 milyon TL’lik enerji verimliliği yatırımının gerçekleştirildi…

· Sanayi sektöründe ulusal ve uluslararası yeni işbirlikleri ile proses verimliliği, enerji yönetimi, endüstriyel simbiyoz, yeşil OSB’lerin oluşturulması gibi başlıklarda çalışmalar gerçekleştirildi.
Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak makine, teçhizat ve ekipman alımlarına teşvikler getirildi. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)lere 2011-2018 yılları arasında 23.1 milyon TL destek ödemesi yapılarak sanayide yaklaşık 100 milyon TL’lik enerji verimliliği yatırımının gerçekleştirilmesi sağlandı. Söz konusu yatırımlarla yıllık 84 milyon TL tasarruf sağlanmaktadır.

2018 yılında 1578 MW Lisanssız GES kuruldu…

· Elektrik üretiminde lisanssız güneş ve kojenerasyon tesisleri gibi dağıtık üretim kaynakları ülke genelinde artarak yaygınlaştı.

2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2583 MW ve 1578 MW lisanssız güneş kuruldu; aynı dönemde toplamda 198 MW kurulu gücüne sahip kojenerasyon tesisleri yüksek verim belgesi aldı.

%15 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranları %11,8’e kadar düşürüldü. Kamu santrallerinde verimlilik hareketi başlatan EÜAŞ, enerji verimliliği odaklı bir yapılanma ile 2023 hedefini elektrik üretim tesislerindeki verimlilikte 5 yıl içinde yıllık %1, toplamda %5 oranında artış sağlanması olarak belirledi.

AB destekli projeler ile sadece elektrik şebekesinde değil aynı zamanda doğal gaz şebekesinde de enerji verimliliği çalışmalarına başlandı. Elektrik depolama ve talep tarafı katılımına yönelik mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildi. Verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ısı mevzuatı çalışmaları, fayda-maliyet analizleri ve CBS tabanlı ısı talebi haritalandırması çalışmaları yürütüldü.

· Ulaştırma sektöründe hibrit ve elektrikli araçlara yönelik düzenlemeler ve teşvikler getirildi. Belirli büyüklükteki otoparklarda elektrikli araç, bisiklet ve motosikletler için özel alanların tahsis edilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi uygulandı. Yeşil Liman Projesi ile çevre dostu limanlar yaygınlaştırıldı.

“GAP Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi” başlatıldı…

· Tarım sektöründe traktör, basınçlı sulama ve ekipman alımlarında düşük faizli krediler hayata geçirildi. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman illerinde “GAP Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi” başlatıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9.093 projeye yaklaşık 200 Milyon TL hibe verilerek 865 bin dekar alanda basınçlı sulama sistemlerinin kurulumu sağlandı. 8.2 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Su ürünleri sektöründe enerji tüketim envanter çalışması yapılarak 164 adet işletme tarandı.

2007-2019 yılları arasında 9.523 Enerji Yöneticisi yetiştirildi…

· Bütün bu sektörlerde enerji verimliliği çalışmalarının koordine edilmesi ve Milli Enerji ve Maden Politikası ile belirlenen hedeflere ulaşılması için Bakanlığımızda müstakil bir daire başkanlığı olarak Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu. Özel sektör tarafında da kaliteli insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla 2018 yılında 177 kişinin katıldığı eğitimlere devam edildi. 2007-2019 yılları arasında 9.523 Enerji Yöneticisi yetiştirildi. Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği yayımlandı. İlk denetimler 2019 yılında gerçekleştirilecek.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) Hakkında:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 02/01/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23.9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10.9 milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30.2 milyar ABD Doları olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam etmesi planlanmaktadır.

UEVEP 2017-2018 Gelişimi Özet Raporu’nu okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/08/UEVEP-2017-2018-Gelişimi-Özet-Raporu.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.